CHOPN: nemoc postihující především kuřáky

plíce

Chronická obstrukční plicní nemoc, známá jako CHOPN, patří k vážným onemocněním, které postihuje především kuřáky. Kromě kuřáků však existují i další rizikové skupiny. O CHOPN se příliš nemluví. Přitom se jedná o onemocnění, kterým dle odhadu trpí skoro 10 procent obyvatelstva. Řada jedinců o svém onemocnění nemusí ani tušit, a to až do chvíle, dokud neudeří plnou silou.

Co to je CHOPN a jak vzniká?

Jak bylo zmíněno výše, CHOPN je zkratka pro chronickou obstrukční plicní nemoc. Zjednodušeně řečeno se jedná o omezení průchodnosti dýchacích cest, které je trvalé a v současné době není zcela vyléčitelné. Dochází k určitému zúžení průdušek, což může mít za následek problémy s dýcháním či příjmem kyslíku. To se s postupem času zhoršuje, a to především v případech, kdy není nemoc léčena. Velmi negativní dopad má samozřejmě na funkci plicních sklípků a dalších částí dýchacích cest.

Nemoc, která se neobjeví ze dne na den

CHOPN vzniká poměrně dlouhou dobu, a to až několik let. Z počátku se v podstatě nijak neprojevuje. Vzniká především u kuřáků a v malé míře dále u osob pracujících v extrémně prašném prostředí či s nejrůznějšími dráždivými látkami. U těchto osob dochází k usazování nečistot a škodlivých látek v dýchacích cestách. To dále ovlivňuje celý lidský organismus, a především kardiovaskulární systém.

Mezi typické příznaky tohoto onemocnění patří v pozdější fázi především dlouhodobý kašel, vykašlávání hlenů či dušnost při nejrůznějších činnostech. S rozvíjejícím se onemocněním se mohou příznaky zhoršovat. Člověk začne být dušný i při běžných aktivitách, které nejsou namáhavé. Na CHOPN mohou upozornit také velmi časté infekty dýchacích cest, ale rovněž netypickými zvuky, které dýchací cesty při dýchání vydávají.

CHOPNFoto: Pixabay

Diagnostika a léčba CHOPN

K potvrzení diagnózy CHOPN je nutné podstoupit řadu vyšetření. Mezi ty úplně základní samozřejmě patří vyšetření pneumologem, rentgen či spirometrie. Dále se tato vyšetření doplňují nejrůznějšími zátěžovými testy či podrobnými testy plicních funkcí. Během vyšetření je samozřejmě potřeba vyloučit jiná onemocnění, která mohou mít podobné příznaky. Nejčastěji může být za CHOPN zaměňováno např. astma.

Léčba chronické obstrukční plicní nemoci zahrnuje vyvarování se rizik, jako je např. kouření či vystavování organismu škodlivým látkám (nadměrné množství prachu, nečistot, chemikálií apod.). Dále mohou být pacientům aplikovány nejrůznější léčivé složky v podobě tablet či inhalačních prostředků. V pokročilých stádiích onemocnění může být nutné také použití kyslíkové terapie.

Prevence je základ…

I v případě CHOPN je velmi důležitá prevence. Veškeré příznaky, které by mohli představovat nějaké plicní onemocnění, je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Ten navrhne vhodná vyšetření k určení diagnózy.

 

 

Zdroj info: https://www.nzip.cz/clanek/1102-chopn-co-to-je

Zdroj info: https://www.copn.cz/cs/pro-pacienty/o-nemocech/chopn

 

Náhledové foto: Pixabay

Oblast zdraví mě zajímá a ráda se podělím o své poznatky.