Bible pomůže k duchovnímu klidu

Víra je pro mnohé z nás velmi důležitá a určitě není od věci mít něco anebo někoho, komu můžeme maximálně věřit. Nejrozšířenějším náboženstvím v oblasti střední Evropy je bezesporu katolická církev. Právě ta je typická tradicí, již zde církev má. Hlavním pramenem tohoto náboženství je zcela jistě bible. Kniha knih, jak je někdy také označována představuje soubor veškerého vědění, který je vhodné znát. Zajímavé jsou ale i další texty, na které se budeme soustředit v následujících řádcích.

Písmo svaté

Bible v podstatě představuje soubor knih, které jsou v křesťanství a také v judaismu považovány za svaté. Inspirovány jsou podle všeho samotným Bohem. Bible je také označována jako Písmo svaté. Její první část je tvořena takzvaným Starým Zákonem obsahujícím celkem 39 posvátných knih. Ten je také mnohdy označován jako Desatero. Druhou částí je Nový Zákon, který pojímá celkem 27 knih. Podle víry je celkový obsah Nového Zákona naplněním starozákonního poslání. Bibli si můžete zakoupit v mnoha různých vydáních a podobách.

Breviář Liturgie hodin

Pokud chcete mít k dispozici nádhernou každodenní modlitbu pro rodinu, pak je výbornou volbou Liturgie hodin. Tento breviář je schopen spojit všechny věřící po celém světě a dokáže vyjádřit onu jednotu, kterou církev vždy proklamovala. Modlitby, jež jsou součástí breviáře, mohou využít klidně i laici, tedy lidé nemající s vírou žádné zkušenosti.

Projděte si Křížové cesty

Celkem 14 zastavení Ježíše Krista na jeho poslední cestě symbolizuje velké množství lásky, odhodlání a obětování se pro druhé. Pokud chcete pochopit jeho putování, není od věci přečíst si brožurku Křížové cesty, která dokáže osvětlit všechna zastavení Krista. Meditace u všech 14 zastávek určitě stojí za to a měla by vám pomoct najít tu správnou cestu k samotnému Pánu.

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *