Autismus a jeho projevy. Porucha nikdy nezmizí

Autismus

Termín autismus pochází z řeckého slova autos, které znamená sám. Defacto se jedná o formativní duševní poruchu, jejíž příznaky zahrnují zhoršené schopnosti v sociální interakci a komunikaci, neobvyklé reakce na běžné podněty nebo monotónní vzorce chování. Projevuje se v prvním roce života a je klasifikována jako porucha autistického spektra (ASD).

Jak vnímat tuto poruchu?

Autismus je vrozená neurologická porucha, která se analyzuje na základě indikací chování. Zejména se jedná o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho i jeho chování. Tento jedinec nevnímá svět stejným způsobem jako normální jedinci, což často vede k tomu, že na běžné podněty a okolnosti reaguje nezvyklým způsobem. Autismus se projevuje již v raném dětství, nejčastěji kolem druhého roku života. Častěji postihuje chlapce a k diagnostice by mělo dojít do 36 měsíců věku. Je klasifikována jako PAS – poruchy autistického spektra.

Jaké příznaky u ASD očekávat?

A jak se projevuje ASD? Lidé s ASD mají problémy s řečí, porozuměním druhým, sociálními vazbami a je stereotypní. V každém případě se chování a schopnosti osob s touto poruchou hodně liší.

  •       chybějící schopnost sociální interakce a komunikace
  •       zásadní je stereotyp a opakování různých zájmů
  •       sociální odstup se projevuje v menší či větší míře
  •       jedinci s poruchou dávají přednost izolaci před kamarádstvím
  •       vyjadřují svou vřelost osobitým způsobem
  •       potřebují soucit a schopnost vidět věci z pohledu jiných lidí
  •       je pro ně obtížné zvládat běžné mezilidské vztahy
  •       jsou přecitlivělí nebo málo citliví na dotek, zvuk a pohyb

ADS se potvrzuje díky psychotestům

Demonstrativní strategie se v dnešní době stále vyvíjejí, ale protože rozsah možných indikací je mimořádně široký, stává se, že odborníci mají zcela odlišné domněnky o stavu pacienta. O poruchách v rozsahu ADS se rozhoduje diferenciální diagnostikou s využitím psychotestů. Další způsoby diagnostiky, které se stále zdokonalují, zahrnují magnetickou rezonanci, analýzu motoriky a hlasu a EEG markery. Ale lze udělat i screeningové testy.

Jak se projevuje autismus v dospělosti?

Přestože se autismus nejčastěji vyskytuje u dětí, neznamená to, že se nemůže vyskytnout v dospělosti. Napadlo vás, jak rozpoznat tuto poruchu u dospělých? Příznaky u dospělých bývají srovnatelné s příznaky u mladých pacientů. Zpravidla mají problémy se sociální interakcí a komunikací, mají rádi zajeté koleje, bývají extrémně hákliví na určité podněty a reagují nečekaným způsobem. V každém případě jsou díky dospělosti často schopni orientovat se v životním stylu a sociálních vazbách lépe než děti, takže lze říci, že dospělí trpí lehčí formou autismu.

Autismus 2
Foto: Pixabay

Autismus nikdy nezmizí, zůstane s vámi až dokonce

Autismus nelze vyléčit – jedná se o chronickou neurologickou poruchu. Příznaky ADS, jako je problémové chování, sebepoškozování nebo záchvaty, lze zmírnit správným přístupem a speciálními instrukcemi. Existuje pedagogická péče využívající strategii kognitivně-behaviorální léčby, která je založena na kombinaci kognitivní a behaviorální psychoterapie. O pozitivních dopadech CBD se již hodně mluví. Jedinci s touto poruchou mohou dobře fungovat. Jejich schopnost ponořit se do tématu, které je v některých případech spojuje, z nich dělá dobré pracovníky a odborníky ve svém oboru.  Rozhodující je tedy především správné chování, vytrvalost, ohledy a pochopení ze strany vnějšího světa.

Zdroje info: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/autism/clinicaltrials, https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd

Náhledové foto: Pixabay