Ve kterých případech je vhodné s dítětem navštívit logopedii

Jakou radost přináší do života rodiny to, když malé dítě řekne své první slovo. Některé děti začnou mluvit poměrně brzy, jiným to trvá trochu déle. Většina rodičů si přeje, aby jejich dítě mluvilo co nejdříve a co nejlépe. Víte, kdy zajít s dítětem k logopedovi?

Vývoj řeči u dětí

K prudkému rozvoji řeči dochází u dětí do tří let jejich věku. Batolata začínají s roztomilým broukáním a žvatláním. Okolo prvního roku už některá umějí používat první slova. V 18 měsících je vidět posun v tom, že slova spojují v jednoduché věty. Ve třech letech většina dětí přednese svou první básničku. Není ještě tolik důležité, jak vyslovují, ale jaký má obsah jejich řeč. A zde se již objevují první problémy. Dítě může mít opožděný vývoj řeči, jeho řeč je nesrozumitelná, není plynulá, může koktat. Jestliže rodiče zaregistrují tyto odlišnosti, mohou se s dítětem objednat k logopedovi, aby zjednal nápravu. Totéž platí pro čtyřleté děti, jestliže trpí vývojovou dysfázií.

Foto: Pixabay

Co by mělo umět pětileté dítě

Pětileté děti už většinou běžně a srozumitelně hovoří se svými rodiči i prarodiči nebo vrstevníky ve školce. Stále se ale vyvíjí výslovnost hlásek, a to zejména CSZ, ČŠŽ, R a Ř. Neumějí-li správně tyto hlásky vyslovovat, mohou se rodiče obrátit na logopeda. Anebo nechají všemu volný průběh, protože u řady dětí se správná výslovnost uvedených hlásek spontánně upraví před nástupem do školy. Pokud ale k tomu nedojde, je lepší s návštěvou logopeda neotálet. Logopedická terapie totiž může zabrat i několik měsíců, než dojde k nápravě.

Co všechno logoped zvládne

U předškolních dětí je vhodné, aby všechny hlásky správně vyslovovaly ještě předtím, než se z nich stanou žáci prvního ročníku základní školy. Kromě vyslovování učí logoped děti také grafomotoriku a jemnou motoriku, pomohou s rozvojem slovní zásoby i vyjadřovacími schopnostmi dětí.

Zdroj info: wikipedie.cz

Náhledové foto: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.