Transfuze: Dokonalá metoda, jak zachránit lidské životy

Transfuze

Lidé si uvědomovali význam krve již od starověku, protože se chytili toho, že se ztrátou krve přijde člověk o život. Postupem času se z něj stala léčebným nástrojem, ze kterého byla následně vytvořena krevní transfuze, velmi ceněná, díky níž mohou lékaři ušetřit miliony životů ročně. Šokující je, že se potýkají s dlouhodobým nedostatkem krevních dobrodinců.

Krevní transfuze

Jak je nyní známo, úspěch transfuze závisí na správné kompatibilitě krevních skupin mezi dárcem a příjemcem krve. V případě kombinace dvou nepřijatelných krevních svazků dochází k nebezpečné imunologické reakci a rozpadu krvinek dané krve. Ta bude tělem odmítnuta, stejně jako v případě transplantace orgánů, a dochází k intenzivním komplikacím, jako je nedostatek železa, šok, selhání ledvin nebo smrt.

V souvislosti s darováním krve se v tomto bodě používají pojmy jako univerzální příjemce nebo dárce. Jedná se o vlastníky krve AB+ a 0-, z nichž první je schopen získat krev od jakéhokoli jednotlivce a druhý může dát krev komukoli. Ojedinělou kapitolou je tzv. autotransfuze. Obvykle jde o mimořádnou transfuzi, při které je pacientovi podána krev, která mu byla odebrána s předstihem. Tato strategie je nejčastěji využívána u ortopedických, urologických a gynekologických operací.

Jak funguje odběr?

V rámci vyšetření před odběrem vzorků je v rámci výzkumného pracoviště provedeno vyšetření krve, které trvá přibližně 5 minut. Pro ty, kteří přišli poprvé, se navíc provádí test moči. Před odběrem, by měl specialista také měřit krevní tlak, puls a zkoumat stav zdraví a způsobilost k odběru. Navíc je zásadní zjistit krevní skupinu, hodnotu Rh a nepravidelné protilátky v krvi. Je nutné provést test na HIV, žloutenku typu B nebo C nebo syfilis.

Transfuze 2
Foto: Pixabay

Obvykle se odebírá 450 mililitrů krve, což trvá přibližně 5 až 10 minut. Navzdory skutečnosti, že se tento objem může zdát vysoký, tělo jej během několika dní bez námahy obnoví. Po dokončení se musíte najíst a napít.

Existují rizika při transfuzi?

Vzhledem k tomu, že veškerý materiál použitý při odběru je určen k jednorázovému použití, nehrozí dárci žádné riziko onemocnění. Místo vpichu je kompletně vyčištěno a pracovníci infuzních stanic pracují pouze v rukavicích a dodržují přísné pokyny k hygieně. Skutečné nebezpečí je během samotné transfuze, kdy mohou být krevní konzervy neúmyslně smíchány. Toto riziko je ale zanedbatelné. Z přenosu nemoci danou krví se opravdu nemusíte stresovat. Nepřetržité testování tuto pravděpodobnost minimalizuje.

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6785815/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499824/

Náhledové foto: Pixabay