Také jste si pořídili do zásoby tablety s jódem? Užívat je preventivně ale nemá cenu

Situace na Ukrajině bohužel nenechává téměř nikoho v České republice chladným. To, že by se konflikt mohl rozšířit i do jiných zemí, vzbuzuje v lidech obavy. Prohlášení ruského prezidenta Putina ohledně jaderních zbraní strach ještě posiluje. Mnozí z českých občanů se rozhodli pořídit tabletky s jódem pro případ, že by k jadernímu útoku skutečně došlo. Co na to říká Státní ústav pro jadernou bezpečnost?

Radiační situace v České republice

Ústav pro jadernou bezpečnost každý den monitoruje radiační stav na našem území. V týdnu od 21. do 27. února 2022 nebyly zaznamenány žádné odchylky od běžně sledovaných hodnot. Výsledky z monitorování lze najít v aplikaci MonRaS (Monitorování radiační situace) v záložce „Síť včasného zjištění“. Dostupné zdroje, mezi něž patří evropská databáze EURDEP (The European Radiological Data Exchance Platform), potvrzují obvyklou situaci na dalším území v EU.

Foto: Pixabay

Kdy se používá jodová profylaxe

Pokud by došlo k jaderné havárii, ať už výbuchem jaderní zbraně nebo elektrárny, zvýší se významně koncentrace radioaktivního jódu v ovzduší. V takém případě je doporučováno užívání tablet stabilního jódu. Díky nim se štítná žláza nasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se již tak do organismu nevstřebává. Takto lze ušetřit poměrně velkou část dávky ozáření, kterou by člověk jinak mohl obdržet. Konzumovat tablety s jódem má ale smysl jen tehdy, je-li v ovzduší radioaktivní jód. Což se nyní u nás neděje.

Jodové tablety užívat jen na doporučení

Protože se lidé v České republice začali hojně zásobovat jodovými tabletami, vydal Státní ústav pro jadernou bezpečnost doplňující informaci ohledně jodové profylaxe. Nutno podotknout, že užití stabilního jódu není univerzální ochranou před ionizujícím záření a nefunguje vždy. Užívat proto tablety bez doporučení, nebo dokonce preventivně, může být kontraproduktivní. U některých osob totiž mohou způsobit alergie, případně mají vedlejší nepříznivé účinky.

Zdroj: https://www.sujb.cz/aktualne/detail/informace-k-radiacni-situaci-na-nasem-uzemi-a-aktualnimu-deni-na-ukrajine

Náhledové foto: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.