Psychická nepohoda a duševní poruchy: Skryté téma s narůstajícím významem u seniorů i mladých lidí

Psychika

Podle organizace ŽIVOT 90 je na anonymní a odborné lince důvěry pro osoby starší 60 let a jejich blízké nejčastějším tématem hovorů psychická nepohoda. Za rok 2023 se více než 60 procent přijatých hovorů na Lince důvěry Senior telefon týkalo obtíží, kam lze řadit kupříkladu deprese. Psychické problémy trápí ale také stále více dětí a mladistvých. Ordinace dětských psychologů a psychiatrů jsou plné a dle odhadů až pětina dětí a dospívajících zažije nějakou formu duševního onemocnění. Zároveň jsou právě duševní poruchy druhou nejčastější příčinou invalidity v ČR.

Příčinou může být osamělost nebo mezilidské vztahy

Co tuto psychickou nepohodu způsobuje? Podle odborníků jsou jedním z nejčastějších spouštěčů obtíže v mezilidských vztazích, zdravotní obtíže, finanční problémy, osamělost, ale i další faktory. „Při hovorech se setkáváme jak s krátkodobou psychickou nepohodou, tak i s dlouhodobými obtížemi, které často mohou přerůst až v samotnou depresi,“ říká vedoucí Linky důvěry Senior telefon Aneta Mundok Nitschová a dodává, že volající často zmiňují právě obtíže spojené s depresivními a úzkostnými stavy. „Někteří uvádí, že jsou v péči psychiatra a také psychologa. Jedná se o dlouhodobé obtíže, u některých lidí i celoživotní, také se setkáváme s tím, že se deprese rozvinula po náročné životní události – například po stěhování do nového domova nebo po úmrtí příbuzného,“ popisuje Mundok Nitschová.

Senioři se často potýkají s nedostatečnou kapacitou a nezájmem

Dobu, kdy starší lidé nemívali tolik ve zvyku hovořit o svých obtížích, se postupně daří překonat. Senioři a seniorky mají zájem na to zlepšovat své psychické zdraví a věnovat se mu. K tomu Aneta Mundok Nitschová říká, že problémem je však nedostatečná kapacita psychologů, finance a často i nezájem psychiatrů, kteří dle zkušeností klientů a klientek, kteří volají na naši linku, předepisují jen další léky a psychoterapii jako další podpůrný prostředek nenabídnou. Z časových důvodů často nemají ani větší prostor si s pacienty více o jejich obtížích promluvit. „Tím pádem někteří starší lidé podporu terapeuta nevnímají jako účinnou složku pomoci a spoléhají se jen na léky,“ popisuje Mundok Nitschová.

Velké rozdíly pak mezi staršími lidmi nastávají z pohledu životní úrovně, životního stylu, zda jsou ještě aktivní na trhu práce a mohou si dovolit hradit psychoterapii ze svých prostředků anebo se jedná o starší lidi, kteří mají z důvodu zdravotních problémů omezenou soběstačnost a zhoršený dosah k podpoře, či žijí v lokalitě, kde je nedostatek podpory.

Situaci nepodceňujte, nabídněte podporu

Rodinám se doporučuje, aby se nesnažili nátlakem přimět svého blízkého k tomu, aby řešil svůj stav, protože lidé s psychickými obtížemi si často neuvědomují, že by nějaké problémy měli. Nátlakem může v rodině vznikat ještě větší napětí a pocit bezvýchodnosti. Lepší je poskytovat kontinuální podporu, blízkého častěji navštěvovat, informovat o změněném stavu lékaře a v případě obav o ohrožení života volat Zdravotnickou záchrannou službu.

„Pokud má rodina podezření a obavy o svého blízkého, který je například dlouho smutný a bez nálady, doporučujeme situaci nepřecházet, ale pokusit se téma citlivě vznést, nabídnout podporu a například kontakt na naši linku důvěry Senior telefon 800 157 157. Z naší zkušenosti víme, že se o citlivých tématech nejdříve lépe daří hovořit diskrétně s nezaujatou osobou a až poté hledáme společně cesty, jak své obtíže komunikovat svému okolí,“ říká Aneta Mundok Nitschová.

Senior telefon je linka důvěry, která je určena pro starší populaci a jejich blízké, nejčastěji neformální pečující. Lidé se na nás mohou obrátit non-stop, linka je bezplatná a funguje anonymně.

Problém rezonuje napříč generacemi

Téma psychických potíží však není na místě řešit pouze u lidí důchodového věku. Stále častěji se objevuje také u mladistvých. „Je zde rostoucí tendence, zejména u mladých a velmi mladých. Přechodné poruchy a psychická nerovnováha postihuje lidi spíše v mladším věku, zhruba od 12 let. Závažné diagnózy s potřebou trvalé léčby jsou častější po dvacítce a ve středním věku,“ vyjmenovává mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová a odpovídá i na otázky jaké potíže zaznamenává UNIQA nejčastěji: „Zde je to těžké posoudit, protože k nám se dostávají hlavně ti, kteří už mají přiznanou invaliditu. Obecně přibývá hodně poruch příjmu potravy, úzkostných a panických atak, depresivních stavů a sebepoškozování. Zejména u mladých jako reakce na nároky života, či pokud dojde v zázemí k závažné krizi. Organických duševních poruch a psychických diagnóz jako organických onemocnění je také více, mimo jiné i proto, že je nyní lepší diagnostika než dříve,“ popisuje Svobodová, podle které obecně platí o problémech mluvit a ideálně s odborníky. Nepropadat beznaději; pomoci mohou i blízcí správným přístupem.

Zdroje info: www.zivot90.cz, uniqa.cz

Náhledové foto: Pixabay

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.