Opičí neštovice v ČR. Jaká je aktuální situace

V minulém roce se objevovaly stále další zprávy o výskytu opičích neštovic. Případy nákazy hlásilo až 15 států. Nyní se situace poněkud změnila. My se na tuto nemoc podíváme trochu podrobněji. Jak se nemoc šíří, proč byla přejmenována a kolik případů se vyskytlo v České republice? Pojďte zjistit více informací o aktuální situaci.

Výskyt opičích neštovic v ČR

Zatím naštěstí nešlo o nijak masivní výskyt. První potvrzený případ je z 24. 5. 2022. Případů bylo zatím přes šedesát. Aktuálně se však zdá, že šíření nijak výrazněji nepokračuje a Česká republika je co do počtu případů na spodních místech v Evropě. V loňském roce lékaři zaznamenali 71 případů. 220 lidí s proti nemoci naočkovalo.

V evropských zemích bylo totiž celkem nahlášeno přes 19 tisíc případů. Týká se to i sousedních zemí, jako je například Německo. Šíření sice není nijak extrémně rychlé nebo dramatické, ale přesto se děje a je potřeba dávat na sebe pozor. Platí to hlavně pro osoby se sníženou imunitou.

Jak se opičí neštovice šíří

Pomalejší a méně snadné šíření, díky kterému není výskyt potvrzených případů opičích neštovic nijak dramaticky vysoký, spočívá v tom, že pro přenos je v zásadě nutný těsnější fyzický kontakt. Problematický je také kontakt s oblečením nebo ložním prádlem nemocného. Na druhou stranu šíření kapénkovou cestou je sice odborníky označováno za možné, ale není jednoduché a neděje se tak často. Onemocnění je označováno jako možná hrozba do budoucna, ale v dnešních dnech není výskyt nijak masivní ani dramatický, takže v zásadě není důvod k obavám.

Foto: Pixabay

Nemoc byla přejmenována kvůli obavám z rasismu

V posledních týdnech došlo ke změně, kdy bylo z původního názvu opičí neštovice, což v angličtině bylo Monkeypox, onemocnění přejmenování WHO na mpox. Jedná se o složeninu, která je však univerzálně použitelná. Název byl změněn kvůli obavám z rasismu při používání původního názvu. Zhruba po dobu jednoho roku se můžete souběžně setkat s oběma názvy, později bude staré pojmenování vyřazeno a zůstane pouze používání označení mpox.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/222411058130523/ a https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-svet-who-prejmenovala-opici-nestovice-kvuli-obavam-z-rasismu-40415784 a https://www.novinky.cz/clanek/domaci-v-cesku-zemrel-prvni-pacient-s-opicimi-nestovicemi-40409345, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2220415120 , https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3584967-pandemie-ktera-se-nekonala-pred-rokem-svet-znervoznily-opici-nestovice

Náhledové foto: Pixabay