Mnozí hysterii neuznávají, jiní jí ponižují ženy, o co jde?

Hysterie

Každý už asi někdy slyšel výrazy „nebuď blázen“ nebo „je to hysterka“. Mánie není impuls, který lze mysticky utnout. Zůstaňte se s námi a podívejte se na hysterii jinak a zblízka a zjistěte, co za ní skutečně stojí.

Reaguje váš partner slovy – nebuď hysterická, protože už tři dny nepřišel domů, a když přijde, páchne pěti druhy ženských vůní, jeho košile je od rtěnkou? No, s hysterií jako takovou to opravdu nemá nic společného, takže se nestresujte. Hysterie má jiné projevy. Při této poruše osobnosti se vyskytují přehnané reakce na podněty. K samotnému stavu může dojít buď v dětství – takové děti jsou rády středem pozornosti, simulují, jsou zbrklé a nepořádné.

Jak se projevu hysterie?

 • Nepociťuje stud, není v rozpacích z veřejného posměchu
 • Působí jako herečka, její mimika a signály jsou velmi teatrální
 • Složitě vychází s rodiči a osobami stejného pohlaví
 • Nebojí se chlubit cizím lidem
 • Ráda je středem pozornosti, a tak dělá vše pro to, aby byla středem pozornosti
 • Pravidelně lže a vymýšlí si, přibarvuje si realitu
 • Dá se s ní snadno manipulovat
 • Stylizuje se do role zbídačeného jedince –představuje si, že se trápí, že je jí špatně nebo cokoli jiného (dokud opravdu neonemocní)
 • Bývá velmi sobecká
 • Vyžaduje od svého partnera stálá gesta z lásky
 • Zaměřuje se na chyby druhých
 • Za každou cenu vyhledává konflikt

Jakkoli je tato vlastnost děsivá, nesmíme přehlížet jednu věc. Hysterie je porucha osobnosti a jedinci, kteří jí trpí, za to nemohou, stejně jako nemohou za paranoiu nebo sklony k závislostem. V několika málo případech mohou projevy zajít až k fyzickému násilí, ale to bývá záležitostí u mužských hysteriků.

Existuje na hysterii léčba?

Pro začátek, stejně jako u jiných poruch osobnosti, je pro nemocného zásadní, aby ho podpořili ti, kterých si váží. Je nezbytné, aby jedinec přišel na to, že se musí přizpůsobit okolnostem. Je obtížné pomáhat někomu, kdo odmítá nabízenou pomoc. Rozhodující součástí léčby je psychoterapie a v několika případech se využívají také psychofarmaka a ambulantní psychiatrická léčba. Hysterií líčil už sám Hippokrates, mluvili o ní i ve starověkém Egyptě a první hypotézou jejího vzniku, byly pohyby dělohy v těle.

Hysterie 2
Foto: Pixabay

Jiní odborníci zase měli dojem, že šílenství u žen je způsobeno potřebou sexuálního uspokojení. Ve středověku byly hysterky odsuzovány za to, že je posedl ďábel. Teprve Paracelsus určil hysterii jako duševní poruchu. A byl to Sigmund Freud, kdo hysterii spojil s traumaty a náležitě ji léčil, přičemž využíval rekonstrukci potlačených vzpomínek.

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480686/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8545547/

Náhledové foto: Pixabay