Logopedie

Logopedie a její hlavní poslání

Slovo logopedie straší nejednoho rodiče. Dětí majíc problém s řečí se totiž návštěvě specialisty vyhnout jen stěží. Pokud jste i vy o logopedii již slyšeli, není od věci si o ní říct něco blíže. Odhalena vám tak mohou být tajemství, jež se vám mohou někdy hodit. Logopedie totiž jistě není zanedbatelná a je třeba jejich služeb využívat na maximum.

Co je logopedie?

Logopedie je výraz pocházející ze dvou řeckých slov. Tím prvním je logos, tedy slovo a tím druhý paideia, tedy výchova. Jedná se tedy o výchovu zabývající se nápravou komunikačních schopností konkrétního člověka. Jde napříč nejrůznějšími generacemi od nejmladších dětí až po dospělé. Její součástí jsou jak drobné řečové vady, tak i chybná výslovnost jednotlivých hlásek aneb naprostá nemluvnost. Stupně potíží s komunikací jsou zkrátka různé. Jen pro pořádek, dítě by mělo již v 7 letech zvládnout kompletně základy svého mateřského jazyka.

Hlavní cíl a předmět logopedie

Logopedii je třeba brát ze třech různých pohledů. Nejčastěji ji veřejnost bere jako obor zkoumající komunikaci konkrétního člověka. Jinak se také jedná o profesi. Příslušný odborník má v člověku vypěstovat co možná nejefektnější komunikaci. Na způsobu komunikace lze rozhodně pracovat. Jinak se také jedná o vysokoškolský studijní obor, kdy se studenti připravují na kariéru odborníka v oblasti logopedie. Logoped by se měl zabývat nejen schopností komunikace u zdravých lidí, ale také dalšími záležitostmi, které se dotýkají potíží s NKS u zdravotně postižených lidí.

Jaké jsou narušené komunikační schopnosti

Okruhů narušené komunikace může být hned několik. My je uvádíme v následujících odrážkách.

–          získaná nemluvnost označovaná jako afázie

–          zpožděný vývoj řeči

–          obdržená neurotická nemluvnost

–          špatné článkování řeči

–          porucha hlasu označovaná jako dysfonie

–          problémy splynulostí řeči

–          narušená grafická podoba jazyka

–          kombinované vady řeči

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *