Klinická logopedie

Logopedie

Logopedie a její hlavní poslání

Slovo logopedie straší nejednoho rodiče. Dětí majíc problém s řečí se totiž návštěvě specialisty vyhnout jen stěží. Pokud jste i vy…