Koronavirus: Pravděpodobnost přenosu na obuvi a oblečení

Koronavirus

Říká se, že opatrnosti není nikdy dost. Měli byste nechat boty venku a okamžitě si prát oblečení, když se vrátíte domů? Právě v současnosti musíme dbát o správné hygienické návyky více, než jindy. Musíme nosit roušku (popř. respirátor) a desinfikovat svůj domov. Přes všechna opatření se však koronavirus šíří dál, což je pro mnohé z nás demotivující. Měli bychom tedy zajít až tak daleko, že budeme po každém opuštění domova desinfikovat oblečení a obuv?

Jak dlouho přežívá koronavirus na různých površích?

Povrchy kontaminované koronavirem, který způsobuje COVID-19, mohou infikovat osobu, která se jich dotkne a poté se dotkne jejich tváře. Koronavirus se také může šířit z člověka na člověka prostřednictvím kapiček dýchacích cest, které se šíří kýcháním nebo kašlem. Bylo zjištěno, že koronavirus žije na některých površích déle než 9 dní. Známý je také případ výletní lodi Diamond Princess, kde bylo RNA koronaviru zjištěno ještě 17 dní poté, co cestující v únoru 2020 loď opustili. Koronavirus může žít na plastu a nerezové oceli až 3 dny.

Mytí rukou

Foto Pixabay

Můžeme se nakazit z oblečení?

Pravděpodobnost nákazy virem z vašeho oblečení je považována za nízkou – a zdá se, že pouze jedna studie zatím ukázala, že koronavirus může přežít na botách. Dosavadní výzkumy naznačují, že virus nepřežívá tak dobře na měkkém povrchu (na látce), jako je tomu na tvrdých površích. Na druhou stranu může být poskytovatelům zdravotní péče a dalším osobám ve vysokém kontaktu s lidmi, u nichž se předpokládá, že dostali koronavirus, doporučeno, aby nechali své pracovní oděvypracovní oděvy a obuv venku, dokud nebudou dezinfikovány.

Doporučení – nic nového

Kdykoli jdete ven mezi ostatní lidi, je zapotřebí být co nejvíce opatrní. Tak například dodržovat bezpečné vzdálenosti, sahat na co nejméně věcí (popřípadě používat rukavice), nosit roušku či respirátor. Po návratu z obchodu domů se nemusíte převlékat, ledaže byste měli podezření, že jste byli přímo vystaveni viru. V takovém případě co nejdříve vložte oblečení do pračky. V každém případě si umyjte ruce vždy po návratu domů.

Jak zacházet s kontaminovaným oblečením?

Pokud si svlékáte oblečení, které mohlo přímo přijít do styku s virem, snažte se s ním co nejméně třást. Tím zabráníte tomu, aby se koronavirus dostal i do vzduchu, i když není jisté, zda je v tomto okamžiku infekční. Pamatujte, že nejpravděpodobnější forma přenosu je známa z člověka na člověka.

Náhledové foto Pixabay