Kam s přepáleným olejem? Do odtoku rozhodně nepatří!

Smažení na oleji

Jen málokdo ví, jak se správně zbavit přepáleného či použitého oleje. Najdou se dokonce takoví, kteří neváhají tento tuk vylít do odtoku. To je ale veliká chyba. Navzdory tomu, že již spousta domácností nesmaží v takové míře, jako tomu bylo dříve (přece jen sílí tlak na zdravý způsob stravování), stále ještě je smažení oblíbenou kuchařskou metodou. Je to rychlé a snadné. Ale co si pak počít s olejem?

Třídění odpadu

Tak, jako se spousta domácností naučila třídit plasty, papíry či kovy, bychom měli třídit také přepálený a použitý olej. Ideální variantou je, pokud přebytečný olej z pánve slijete do například plastové láhve. Až bude plná, můžete ji vhodným způsobem recyklovat. Od roku 2020 mají všechny obce povinnost obstarat kontejner na kuchyňské oleje a tuky. Předpokládá se, že díky tomuto opatření se zvýší povědomí o třídění tuků a zapojí se více domácností.

Smažení

Foto: Pixabay

Proč nevylívat olej do odtoku či záchodu?

Tímto způsobem se to bohužel dělalo celá léta. Není to ale správný postup. V případě, že byste tak pravidelně činily, mohlo by dojít k ucpání nejen odtoku, který máte ve své domácnosti, ale také veřejné kanalizace. Tuk se s vodou totiž nikdy nespojí. Bude na jejím povrchu a za určitých podmínek muže ztuhnout a vytvořit neprostupnou vrstvu. Odstranění takové vrstvy je pro pracovníky velice nepříjemné, nemluvě o tom, že je to časově i finančně náročné.

Do sběrného dvora

I když už před rokem 2020 byly některé obce vybaveny speciálním kontejnerem na třídění olejů, jednalo se spíše o ojedinělé případy. Mnohem častěji lidé vozili PET lahve naplněné olejem do sběrného dvora. Takové PET lahve rozhodně nepatří do klasických kontejnerů na plasty, protože olej může znehodnotit obsah celého kontejneru. Když už jste si dali tu práci a olej slívali do speciální láhve, nepokazte si to na konci tím, že jej vhodíte do nesprávného kontejneru!

Zdroj: https://www.samosebou.cz/2019/01/31/trideni-oleju-a-jedlych-tuku-jak-na-to/

Foto: Pixabay