Jak rozpoznat projevy bossingu a jak se mu bránit?

Bossing

Zesměšňování, terorizování, přetěžování, vyhrožování výpovědí. To není vše, co bossing zahrnuje. Ovlivňuje vás chování vašeho šéfa? A můžete s tím něco dělat? Všichni čas od času dostáváme od šéfa, co proto. Někdy si zasloužíme pokárání a v některých případech si slízneme, za co nemůžeme.

Tyto pracovní okolnosti však nejsou nijak neobvyklé a dají se víceméně jednoduše zvládnout. Nanejvýš se na záchodě rozbrečíme, nebo řízneme složkou o stůl. V takových případech se o šikaně v pracovním prostředí nedá mluvit. Bossing je však rozmanitým a mimořádně závažným druhem šikany.

Nenápadné projevy a vystupování

Můžeme si zarytě myslet, že něco tak prostého, jako je šikana v pracovním prostředí, bezpochyby poznáme. Jenže? Opak může být pravdou. Psychoteror prováděný na podřízeném šéfem přichází pomalu a nenápadně. Bossingu nejvíce nahrává čas. Na začátku se vše jeví jako běžné požadavky, které by měl každý pracovník umět splnit. Postupem času se však na podřízeného, který je u šéfa v nemilosti, začne valit neúměrná pracovní zátěž. A není to jen nějaké dětinské pošťuchování nebo nabubřelé chování. Existuje řada dalších projevů:

 •       přidělování nekonkrétních nebo nesplnitelných úkolů
 •       neochota povolit volno
 •       nadměrná kontrola
 •       neustálé vyhrožování výpovědí
 •       nadržování ostatním kolegům
 •       vágní nebo většinou negativní hodnocení odvedené práce
 •       nemoct se vyjadřovat
 •       neúměrná časová náročnost
 •       vyžadování provedení práce nad rámec možností
 •       nedostatečný čas na vyřizování všech záležitostí

A potom, se k té spoustě nepříjemností přidá i posmívání před kolegům. Mimochodem, v případě, že mluvíme o kolezích, tedy partě lidí, kteří dokáží znepříjemnit život člověku v pracovním prostředí, mluvíme o mobbingu. Ten nastává, i když se do vás pustí jen jeden kolega. A i ten je velmi závažný, protože ani mobbing není procházka růžovým sadem. V rámci tohoto nevhodného chování jde o házení klacků pod nohy, zatajování údajů, zlomyslné šíření hnusných pomluv a štvaní kolektivu proti vám.

Jaké bývají důvody bossingu

Důvodů, proč jste se ocitli v hledáčku šéfa, může být několik. Většinou jde o osoby trpící poruchou osobnosti, pocitu nedostatečnosti, závisti vůči schopnostem podřízeného nebo touze něco předvést či si zvýšit sebevědomí. Šéf se navíc může cítit oslabený a pokořený. Stejně tak je ve hře naplnění nutnosti mít navrch. Dokonce i odmítnutí intimního sblížení může spustit toto chování!

Bossing 2
Foto: Pixabay

Naučte se bránit

Preventivní opatření jsou praktičtějším postupem než uslzeně podepsaná výpověď. Například schopnost dívat se na věci rozumně, bez pocitů, lze považovat za prevenci. Děláte vše podle svých možností? Je práce odvedena včas? Nasloucháte pozorně tomu, co se po vás žádá? Jste schopni se ptát na otázky, jakmile vám nejde splnit úkol? Vytváříte si pozitivní vazby? Pokud je odpověď ANO a problémy trvají déle než šest měsíců, je pravděpodobné, že se jedná o bossing a vy budete potřebovat řešení:

 •       přiznejte si, že k šikaně dochází
 •       podnikněte právní cestu
 •       získejte důkaz, což mohou být například e-maily
 •       v případě, že je to možné, si zajistěte svědky
 •       kontaktujte inspektorát práce
 •       zkuste se obrátit na vyššího ředitele
 •       vyhledejte odborníky z různých sdružení

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625297/, theses.cz

Náhledové foto: Pixabay