Jak jste na tom s první pomocí? Ve kterých situacích lidé dělají největší chyby

Zásady první pomoci by měl mít každý v malíčku. Díky nim totiž může pomoci zachránit lidský život. Pravda je však taková, že když se člověk ocitne v nenadálé situaci, kdy je někdo ohrožen na životě, začne často zmatkovat. Málokdo zachová chladnou hlavu, to snad udělají jen lékaři, kteří jsou trénovaní ze své každodenní praxe.

Při dopravní nehodě označte místo nehody a svoje vozidlo

Když budete poskytovat první pomoc při autonehodě, v první řadě musíte hledět na svoji bezpečnost – výstražní trojúhelník je tedy nezbytné vždy použít. U havarovaného vozidla je zapotřebí vypnout motor a zatáhnout ruční brzdu. Pak se můžete věnovat zraněnému.

Výstražný trojúhelník: Foto Pixabay

Úraz elektrickým proudem

Hlavní zásada při úrazu elektrickým proudem je přerušit jeho působení – vypnout spotřebič, nebo jističjistič. Nikdy byste přitom neměli sahat na osobu, do níž elektrický proud stále proudí. Problém nastává, když je člověk zasažený vysokým napětím nad 1 000 V. To byste se k němu vůbec neměli přiblížit. Hrozí totiž vznik elektrického oblouku, jenž by vás mohl zasáhnout na vzdálenost až 20 metrů od zdroje.

Popáleniny je nutné chladit

První pomoc při popáleninách spočívá především v chlazení postiženého místa studenou vodou asi o teplotě 8 °C.  Nepoužíváme led a nikdy nechladíme celý povrch těla. Je nutné dávat pozor na to, aby voda nešla přímo poraněné místo, protože je z důvodu zranění velmi citlivé. Při neuváženém chlazení totiž velmi brzy dochází k poklesu tělesné teploty a zpomaluje se srdeční tep. Vzhledem k tomu, že popálená místa začínají záhy otékat, je třeba tělo zbavit všeho, co by pak mohlo působit jako škrtidlo – tedy hodinky, náramky, prstýnky, opasek.

Jak zastavit masivní krvácení

Při krvácení z tepen, kdy hrozí vysoká ztráta krve, platí, že byste ho měli zastavit vložením prstů v rukavici přímo do rány. Na rukavici nezapomínejte, protože v první řadě chráníte sebe. Možné je také přiložit tlakový obvaz, buď hotový, nebo ho vytvoříte z jednoho obinadla, jež přiložíte přímo na ránu, a druhým pak ránu omotáte. Je třeba přitom obinadlo dobře utahovat.

Zaškrcovadlo se používá až v krajním případě, kdy tlakový obvaz stále protéká. Nepoužívejte tkaničky, zaškrcovadlo musí být široké a pružné. Nedává se přímo na kůži, ale přes jednu vrstvu oblečení, a to buď na střed paže, nebo na střed stehna. Nesmí se přikládat na kloub nebo do jeho okolí. Vždy je nutné vyznačit na něm čas, kdy jste ho přiložili. A pamatujte si, zaškrcovadlo nesmíte nikdy sami uvolňovat. To patří jen do rukou lékařů.

Dopravní nehoda: Náhledové foto Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.