Infekční endokarditida je výsledkem špatné ústní hygieny

Srdce

Infekční endokarditida je závažné onemocnění srdce, které se projevuje zánětem vnitřní výstelky komor. Nemoc je způsobena infekcí. Mikroby, které ji způsobují, se do srdce šíří krví z jiné části těla a připojují se k poškozeným oblastem srdce. V případě, že není rychle léčena, může poškodit srdeční chlopně. U jedince se zdravým srdcem je vznik nepravděpodobný. Léčba endokarditidy obvykle zahrnuje podávání antimikrobiálních léků a čas od času operaci. Jaké jsou příznaky?

Infekční endokarditida

Endokarditida je zánět vnitřní výstelky srdce, tzv. endokardu. Zánět je obvykle způsoben bakteriemi, které se dostanou do oběhového systému a usadí se ve výstelce, srdeční chlopni nebo cévách. Tato infekce je velmi závažná, protože 20 až 30 % pacientů na ni umírá.

Lidské srdce je zpravidla dobře chráněno proti onemocnění, takže bakterie mohou neškodně cestovat tělem. V každém případě, pokud jsou srdeční chlopně umělé nebo poškozené, je pro bakterie snazší se v nich usadit. Malé shluky bakterií se mohou vytvořit v místě onemocnění. Existuje nebezpečí, že se tyto shluky budou chovat jako krevní sraženiny a přeruší přívod krve do orgánů. To může způsobit selhání orgánů nebo iniciovat mrtvici.

Z čeho onemocnění vzniká?

Zdrojem těchto bakterií je například špatná hygiena zubů nebo drobná poranění ústní dutiny nebo dásní během čištění zubů nebo po zubních zákrocích. Dalším zdrojem mohou být neustálé poranění a znečištění kůže, popáleniny, chronické infekce atd. Bakterie se do vašeho těla mohou dostat také prostřednictvím pohlavně přenosných chorob, jako jsou chlamydie nebo kapavka.

Jaké příznaky provázejí infekční endokarditidu?

Příznaky endokarditidy nemusí být pokaždé příliš závažné a mohou vznikat postupně. V časných stadiích endokarditidy jsou její příznaky srovnatelné s mnoha jinými infekcemi. Z tohoto důvodu zůstává řada případů neodhalena. Několik symptomů může probíhat jako chřipka nebo jiné infekční onemocnění, jako je například zápal plic. Ovšem někdo se může setkat se závažnými příznaky, které se objeví náhle. Tyto nežádoucí účinky mohou být způsobeny zánětem nebo souvisejícím poškozením, které způsobuje.

  • Srdeční šelest
  • Bledá kůže
  • Pocení během spaní
  • Horečka nebo naopak zimnice
  • Hubnutí
  • Kašel a dušnost
  • Otok nohou
  • Krev v moči
  • Zvětšená slezina
Teplota
Foto: Pixabay

Endokarditida a její léčba

Léčba závisí na závažnosti infekce a jejího původce, ale většinou se provádí léčba s ATB podávanými intravenózně po dobu čtyř týdnů. V případě, že ATB léčba není úspěšná, nebo dojde k embolizaci či srdečnímu selhání v důsledku poškození chlopně, je nutná srdeční operace. To znamená nahrazení srdeční chlopně protézou nebo její záchranu plastickou operací.

Zdroje info:

Náhledové foto: Pixabay