Fyzické trestání dětí: způsobuje trauma, nikoli lepší chování

Fyzické tresty

Ještě před 20 lety byly fyzické trestání dětí ve smyslu „výchovné facky“ naprosto běžné, dnešní pohledy se velmi liší. V devadesátých letech minulého století se začala sbírat data, která by vyhodnotilo fyzické tresty v souvislosti s negativními vývojovými výsledky. V roce 1990 státy OSN přijaly Úmluvu o právech dítěte, pouze čtyři země zakázaly jakékoli fyzické trestání dětí. O deset let později už bylo fyzické trestání zakázáno v 11 státech a v současné době už je to 31 států.

Fyzické trestání způsobuje dětskou agresi

Bylo provedeno větší množství studií, které zkoumaly, jaký dopad mají fyzické tresty na děti. Všechny prokázaly, že fyzické tresty byly spojeny s větší mírou agrese vůči rodičům, sourozencům či ostatním dětem. První experimenty ukázaly, že bolest vyvolává reflexní agresi. Ukazuje se, že bolest, kterou dítě pociťuje je-li trestáno, ve skutečnosti představuje škodu, kterou nepřeváží potenciální přínos – tedy tlak ze strany rodiče, aby se dítě zachovalo požadovaným způsobem.

Pláč
Foto: Unsplash

Pokud musíte někoho udeřit, ztratili jste sebekontrolu

Pokud rodič trestá bitím dítě za něco, co nepovažuje za správné, pak se sám dopouští „nesprávného“ chování. Proč dítě nesmí bít ostatní děti, zatímco jeho rodič ho fyzicky může trestat? Ne vždy je navíc trestání zapotřebí. Někdy prostě dospělý člověk nepochopí chování dítěte a připisuje mu špatný úmysl. Myslí si, že se je dítě snažilo schválně vyprovokovat. Ve skutečnosti dítě špatný úmysl nemělo. Jen ho dospělí nepochopil.

Proč fyzické trestání „funguje“

Dopouští-li se dítě něčeho nevhodného a na slovní výzvu rodiče nereaguje, přichází čas na fyzický trest. Po něm obvykle dítě zanechá toho, co dělat nemělo, takže je strategie považována za úspěšnou. Dospělý se cítí ospravedlněn tím, že získává pozornost dítěte, a jeho zadržovaná frustrace nebo hněv se uvolní. Díky bití ale přenáší dospělá osoba negativní energii na dítě, což je mnohem méně silný cíl.

Násilí
Foto: Unsplash

Pro bití neexistuje důvod

Podle odborníků na výchovu dětí neexistuje žádná situace, ve které by fyzický trest mohl být prospěšný nebo užitečný. Fyzický trest neřekne dítěti, aby se chovalo lépe. Ve skutečnosti může začít pociťovat agresi vůči rodičům. Až se samo dostane do vypjaté situace, může mít tendence jednat agresivně. Fyzické tresty navíc mohou mít následující negativní dopady (které si jistě pro své děti nepřejete):

 • slabší morální uvažování,
 • zvýšená dětská agresivita,
 • antisociální chování,
 • problémy s rušivým nebo škodlivým chováním zaměřeným na jiné lidi či věci,
 • příznaky úzkosti nebo deprese,
 • problémy s duševním zdravím dítěte,
 • narušený vztah rodiče a dítěte,
 • zhoršené kognitivní schopnosti a studijní výsledky,
 • nízké sebevědomí dítěte,
 • zvýšená pravděpodobnost, že se dítě stane obětí fyzického týrání,
 • antisociální chování v dospělosti,
 • problémy s duševním zdravím v dospělosti,
 • problémy s alkoholem nebo návykových látek v dospělosti,
 • používání fyzických trestů vůči svým dětem v dospělosti.

Zdroje info:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3447048/

https://www.developmentalscience.com/blog/2022/2/10/hitting-children-leads-to-trauma-not-better-behavior

Foto: Unsplash