Existují nějaké možnosti léčby neuropatie?

Pilulky

Neuropatie, nebo poškození periferních nervů, je závažné onemocnění, které může výrazně ovlivnit kvalitu života pacientů. Symptomy zahrnují bolest, necitlivost, pocity pálení či píchání, které mohou být velmi obtěžující a limitující. Tato nemoc může mít různé příčiny, od cukrovky přes infekce až po trauma. Důležitou otázkou pro mnoho pacientů je: dá se neuropatie léčit?

Diagnóza a příčiny neuropatie

Neuropatie může vzniknout z různých důvodů, a proto je klíčové stanovit přesnou diagnózu. Mezi běžné příčiny patří:

 • Diabetes: Diabetická neuropatie je jednou z nejčastějších forem tohoto onemocnění.
 • Infekce: Některé bakteriální a virové infekce mohou poškodit nervy.
 • Autoimunitní onemocnění: Nemoci jako lupus nebo revmatoidní artritida mohou způsobit neuropatii.
 • Toxické látky: Chronické vystavení toxickým látkám, například alkoholu nebo těžkým kovům.
 • Trauma: Fyzické zranění může vést k poškození nervů.

Lékaři často používají kombinaci neurologických vyšetření, krevních testů a elektrodiagnostických studií k identifikaci příčiny neuropatie.

Léčba neuropatie

Léčba neuropatie závisí na identifikaci její příčiny. Zatímco některé formy neuropatie jsou reverzibilní, jiné mohou být pouze zvládány pomocí symptomatické léčby.

 1. Léčba základní příčiny: Pokud je neuropatie způsobena například cukrovkou, je klíčové udržovat hladinu cukru v krvi pod kontrolou. U autoimunitních onemocnění mohou být předepisována imunosupresiva.
 2. Léky na bolest: Existuje několik typů léků, které mohou pomoci zmírnit neuropatickou bolest:
  • Analgetika: Léky proti bolesti, včetně paracetamolu nebo ibuprofenu.
  • Antidepresiva: Některé typy antidepresiv, jako tricyklická antidepresiva, mohou pomoci zmírnit bolest.
  • Antikonvulziva: Léky původně určené k léčbě epilepsie mohou být účinné při zvládání neuropatické bolesti.
 3. Fyzioterapie: Speciální cvičení mohou pomoci zlepšit svalovou sílu a koordinaci, což může zmírnit některé symptomy neuropatie.
 4. TENS (Transkutánní elektrická nervová stimulace): Tato metoda využívá elektrické impulzy k stimulaci nervů a zmírnění bolesti.
 5. Doplňkové a alternativní metody: Někteří pacienti nacházejí úlevu pomocí akupunktury, masáží nebo bylinných doplňků. Je důležité konzultovat tyto metody s lékařem.
Foto: Pixabay

Nové výzkumy a budoucnost léčby

Vědecký pokrok přináší nové naděje pro pacienty trpící neuropatií. Genová terapie, regenerativní medicína a nové farmakologické přístupy jsou předmětem intenzivního výzkumu. Například studie na myších ukázaly, že regenerace poškozených nervů může být možná pomocí určitých růstových faktorů a buněčných terapií.

Závěr

Neuropatie je komplexní onemocnění s různými příčinami a symptomy. Léčba se zaměřuje na zvládnutí bolesti a zmírnění symptomů, zatímco se snažíme řešit základní příčinu onemocnění. I když některé formy neuropatie nejsou zcela vyléčitelné, moderní medicína nabízí řadu metod, jak zlepšit kvalitu života pacientů. Je důležité, aby pacienti konzultovali své možnosti s lékaři a sledovali nejnovější výzkumy, které mohou přinést nové možnosti léčby.

Zdroje info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6431761/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542220/

Náhledové foto: Pixabay