Epilepsie: Onemocnění, které může postihnout kohokoli

Epilepsie

Epilepsie, která je známá i jako padoucnice, je neustupující neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými a náhodnými epileptickými záchvaty. Řada jedinců dostane takový záchvat během svého života v důsledku kontaminace mozkové tkáně, ale lékař vás za epileptika neprohlásí hned.

Jaké jsou vůbec příčiny epilepsie?

Příčiny epilepsie mohou být u každé věkové skupiny různé. V dětském věku je nejčastěji způsobena dědičnou zátěží nebo vrozenými vývojovými vadami mozku. Epilepsie vznikající v dospělosti je často způsobena úrazem hlavy, závislostí na alkoholu, mrtvicí nebo v důsledku rakoviny. Ve starším věku epilepsie v zásadě souvisí s cévním onemocněním mozku, ale v některých případech zůstává příčina neznámá.

Epileptické záchvaty mohou být způsobeny i jinými podněty, které mozek příliš zatěžují. Patří mezi ně nedostatek spánku, tlačení, vyčerpání nebo světelné efekty. Dalšími rizikovými faktory jsou látky, které způsobují změny v mysli, tj. všechny drogy, několik léků a alkohol.

Jaké druhy epileptických záchvatů máme?

Existují tři druhy epileptických záchvatů – parciální, generalizované a záchvaty s nejasným začátkem. Částečné nebo parciální záchvaty jsou způsobeny uvolněním mozkových buněk, které jsou omezeny na určitou část mozku. Ovlivňují část těla a mohou trvat od pár sekund až po desítky minut. Parciální záchvaty se projevují jako záškuby několika částí těla, zatímco komplexní záchvaty se mohou projevit až po stavu zasnění, kdy je postižený netečný a nereaguje.

Jedinec může příliš opakovat nějaký pohyb, nebo naopak skončit ve stagnaci v právě prováděné činnosti. Častá je také nezřetelná řeč nebo nevhodné projevy pocitů. Generalizované záchvaty jsou takové, při nichž je celý mozek ovlivněn nepravidelným pohybem buněk. Záchvat zpravidla začíná křikem a pádem na zem. V tu chvíli upadá do bezvědomí a jeho tělo se zmítá, což je po několika desítkách sekund nahrazeno záškuby končetin.

Co dělat, když má někdo záchvat?

Epilepsie 2
Foto: Pixabay

Při epileptickém záchvatu je v první řadě nutné ochránit postiženého před újmou a dostat ho do bezpečí. Dále je nezbytné odstranit z jeho oblasti ostré předměty, sundat brýle a v případě, že je to zásadní, dát mu pod hlavu něco měkkého, aby se neuhodil. V případě, že slintá, jemně mu otočte hlavu na stranu, aby se sliny mohly dostat ven. Je nezbytné přivolat pomoc záchranné služby, zejména pokud se jedná o první záchvat, pokud trvá déle než 10 minut nebo se opakuje, pokud je jedinec v bezvědomí a nedýchá a pokud existuje podezření na jakékoli zranění.

Zdroje info: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/epilepsy-and-seizures, epilepsy.com

Náhledové foto: Pixabay