Deodorant: působí podobně jako drogy, vdechují jej i teenageři

Deodorant

Deodorant ve spreji si může koupit každý a v jakémkoli množství – nikdo to nesleduje. To nejhorší, co se může stát, je že se pokladní podiví, na co je potřeba tolika deodorantů. Vzhledem k tomu, že prodej není nijak omezený, můžete si najednou zakoupit balení, kolik chcete. Avšak deodoranty, stejně jako ředidla na barvy či laky na vlasy, obsahují toxické látky, které lze využít k inhalačnímu zneužití. O tom, že to není dobrý nápad, se ani nemusíme bavit.

Deodorant pro teenagery

Vzhledem k tomu, že teenageři procházejí velkými hormonálními změnami, se kterými může být spojen též tělesný zápach, nikdo se nepodiví, když si tito zakoupí deodorant. Bohužel právě dospívající patří mezi ty, kteří deodoranty nepoužívají k tomu, k čemu byly určeny – čili k překrytí zápachu potu. Inhalují jej, protože díky tomu mohou docílit stavu velmi podobnému konzumaci alkoholu či lehkých drog. V USA má inhalace deodorantů na svědomí až 125 úmrtí ročně.

Deodorant
Foto: Unsplash

Deodorant jako droga

Existují tři způsoby, jakými je možné deodorant zneužít k dosažení euforie a vzrušení:

  • přímá inhalace (šňupání),
  • vdechování přes kus oděvu,
  • použití plastového sáčku nebo balónku.

V deodorantu jsou obsaženy těkavé roztoky, aerosoly a stlačené plyny, které se dají zneužít k navození krátkodobých účinků podobným drogám. Účinek ale nastupuje velice rychle. Některé deodoranty je možné zakoupit už od 20 Kč, takže se nejedná o drahou položku. Bohužel to může být životu nebezpečná metoda: první úmrtí v souvislosti s vdechováním deodorantu bylo zaznamenáno už v roce 1975.

Vdechování deodorantů je nebezpečné

Pokud dojde ke vdechování těkavých látek, může dojít k zástavě srdce. Hlavní toxickou látkou, která je v deodorantu obsažená, je butan. Jedná se o uhlovodík, který se často používá právě ve sprejích. Uhlovodíky jsou rozpustné v tucích. Butan samotný se rozpouští do tkání s vysokým obsahem tuku, což je zejména nervový systém, tuková tkáň, játra a ledviny. To je důvodem jeho rychlého, i když krátkodobého účinku. A kvůli tomu lidé často chtějí stále více.

Účinky vdechování butanu

Lidé, kteří budou butan a jiné toxické látky obsažené v deodorantech, vdechovat pravidelně, hrozí poškození jater a ledvin, ztráta sluchu, zpožděný vývoj chování, poškození mozku a samozřejmě smrt. Krátkodobé účinky jsou podobné jako u alkoholu a zahrnují: nezřetelnou nebo zkreslenou řeč, nedostatek koordinace (kontrola pohybu těla, pády, vrávorání), euforii (pocit povznesení), závratě.

Zdroje info:

https://eurozpravy.cz/magazin/240745-nebezpecne-deodoranty-lekari-popsali-co-mohou-udelat-s-lidskym-telem

https://www.eurekalert.org/news-releases/518227

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32248967/

Foto: Unsplash