Co o vás řekne rychlost chůze? Vědci mají jasno

Senioři

Chůze je důležitou součástí života člověka (pokud nemá nějaké zdravotní omezení, které chůzi vylučuje). Díky chůzi se přesunujeme z jednoho místa na druhé. Rychlejší chůze nám může pomoci udržovat se ve formě. Jedna studie se tedy na styl chůze zaměřila, aby zjistila, jestli o nás něco vypovídá. A výsledkem bylo, že styl naší chůze může skutečně něco znamenat! Po přečtení tohoto článku, můžete být motivování ke každodenním procházkám.

Pomalá chůze

Vědci zkoumali celkem 19 114 lidí, kteří se mohli těšit relativně dobrému zdraví – ale také vyššímu věku. Tito účastníci pocházeli z USA a Austrálie. Ukázalo se, že zpomalená chůze u těchto lidí může být příznakem demence (studie se týkala pouze vyšší věkové kategorie, takže nelze určit, jestli to platí u mladých lidí). Lidé, kteří se pohybují pomaleji, mohou mít zvýšené riziko vzniku demence. Jak spolu chůze a demence ale souvisí?

SeniorkaFoto: Pixabay

Výsledky studie

Tuto souvislost vědci zjišťovali v průběhu sedmi let. Každé dva roky měřili chůzi u vybraných subjektů společně s mozkovou kognicí. Tímto způsobem si vědci zaznamenávali nejenom samotnou rychlost chůze, ale také jejich mentální funkci. Mohlo dojít k tomu, že se u účastníků projevila pomalá chůze, pokles kognitivních funkcí, oboje nebo ani jedno. Zpomalená chůze byla klasifikována tak, že subjekt je o 0,05 metru za sekundu pomalejší, než v předchozích letech. Kognitivní funkce byly zase zkoumány na základě celé řadu testů kognitivní a procesní rychlosti. Z tohoto hlediska byla zkoumána rychlost zpracování informace, kognitivní funkce a verbální plynulost.

Měření parametrů

Autoři studie tvrdí, že existuje korelace mezi účastníky, kteří v průběhu let zažili zpomalenou chůzi, a těmi, u kterých se později vyvinula demence. Ze zkoumaného vzorku tak zvýšené riziko demence hrozí 16 855 z nich. Pokud byly u účastníka zjištěny jak zpomalená chůze, tak také pokles kognitivních funkcí, riziko demence roste.

Zdroje info:

https://www.mindbodygreen.com/articles/gait-speed-linked-to-cognition-study

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792815

Foto: Pixabay