Co je to PTSD a dá se vůbec úspěšně vyléčit?

Porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), známá také jako posttraumatický stresový syndrom, se u pacientů vyskytuje jako reakce na závažnou traumatickou událost. Jedná se v podstatě o psychotický stav, kdy se postižený jedinec stále znovu a znovu setkává s nepříjemnou okolností ve svých úvahách a snech, cítí se otupělý nebo má střídavě záchvaty rozhořčení a ukrývá se před společností nebo podněty, které mu traumatickou událost připomínají.

Dnes se PTSD vnímá jako stav, kdy dochází k naprostému selhání o začlenění traumatických zážitků do klasického života. PTSD ovlivňuje opravdu hodně lidí, kteří zažili traumatickou událost, ale ne všechny. Obecně se polovina pacientů dokáže z intenzivní podoby PTSD dostat během šesti měsíců, ale u jiných se stává trvalou a může je trápit desítky let nebo se skutečně stane celoživotním problémem.

Jaké jsou příčiny posttraumatické stresové poruchy?

Každý člověk reaguje na odlišné životní okolnosti několika způsoby, což je důvod, proč PTSD u každého nastupuje jinak. Podle všeho je třeba vzít v úvahu několik různých proměnných, které mohou mít zvláštní vliv na vznik posttraumatické stresové poruchy:

 • náhlost a překvapivost stresového faktoru
 • brutalita nebo děsivost traumatické události
 • neustálý stres, kterému je jedinec vystaven po dlouhou dobu
 • duševní odolnost oběti
 • tělesná zranění
 • sociální zázemí po traumatické události

K propuknutí posttraumatické stresové poruchy může dojít buď v důsledku okolností, které oslabují samotného člověka, nebo když je ovlivněna jeho blízká osoba. Mezi nejčastější okolnosti, které vedou k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, patří:

 • válka
 • přírodní katastrofy
 • zranění a autonehoda
 • manipulace, týrání a jiné
 • únos nebo jiné napadení
 • život ohrožující onemocnění
 • ztráta milované osoby
 • nevěra nebo rozvod
 • vyhazov z práce

Jakými příznaky trpí lidé s PTSD?

Dříve nebo později se člověk, který trpí posttraumatickým stresovým syndromem, setká s pozoruhodnými změnami chování. V důsledku traumatizující okolnosti přichází na začátku takzvaná akutní reakce na stres, kdy je jedinec buď výjimečně utlumený, nebo naopak plný energie a hyperaktivní. V každém případě se tento stav zpravidla během několika dní ustálí.

Na druhou stranu posttraumatická stresová porucha se může projevit i několik měsíců po traumatické události a její příznaky přetrvávají déle než jeden měsíc. Vyznačuje se opožděnou úzkostí a nedůtklivostí.

 • neustálé vzpomínání na traumatickou událost
 • sny, které zahrnují jen danou událost
 • vyhýbání se podnětům, které vyvolávají vzpomínky
 • nespavost, problémy s pamětí
 • podrážděnost, nízká koncentrace
 • návaly hněvu a emoční otupělost
 • pocity prázdnoty a beznaděje
 • rychlejší dech a návaly horka, žaludeční potíže
 • nervozita
PTSD
Foto: Pixabay

Existuje vhodná léčba?

Přestože se několik jedinců náhle zlepší a PTSD může časem odeznít, v mnoha případech je léčba životně důležitá. V současné době jsou k dispozici dvě základní alternativy, konkrétně psychoterapie a farmakoterapie. Nejčastěji se využívá kombinace obou, protože taková léčba má pro osoby trpící PTSD nejlepší výsledky.

Významnou roli hraje také podpora širšího okruhu osob v okolí postiženého. To zahrnuje například rodinu a přátele, stejně jako podpůrná skupina, na které se nemocný může obrátit.

Zdroje info: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd

Náhledové foto: Pixabay