Co je to individuální vzdělávání dětí a proč získává v poslední době na oblibě

V souvislosti s distanční výukou, která byla zavedena v důsledku koronavirové pandemie, spoustu rodičů napadlo, že by své děti základní školou povinné mohli vyučovat sami na domácím vzdělávání. Jak to všechno probíhá?

Individuální vzdělávání ve světle covidu-19

Testování dětí ve školách na covid-19 a nutnost nosit roušky nenechává řadu rodičů vůbec klidnými. Než tady toto neustále nechat své potomky absolvovat, uviděli východisko v individuálním vzdělání. Jak funguje? Dítě nechodí do školy, vzdělává ho buď sám rodič, nebo jím pověřená osoba a jednou za půl roku se musí dítě dostavit do své kmenové školy k přezkoušení. Aby však byl tento způsob výuky dovolen, je třeba absolvovat pohovor a vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a podat žádost o povolení individuální výuky k rukám ředitele základní školy. Ten buď vyhoví, nebo nikoliv.

Domácí výuku v České republice máme povolenou od roku 2005, ale teprve v posledním roce získává na stále větší oblibě. Až tak, že jsou PPP zahlcené žádostmi o vyšetření na měsíce dopředu. A za vše může covid-19.

Foto: Pixabay

Přezkoušení žáků základní školy na domácím vzdělávání

Jak bude probíhat kontrola znalostí, které dítě na individuálním vzdělávání doma získalo, záleží také na tom, jakou si rodič vybere kmenovou školu. Některé již mají s tímto typem učení své zkušenosti, například ZŠ Březová (mimochodem beznadějně obsazená), jiné se to teprve učí. Rodiče si pochvalují tzv. portfoliové přezkoušení, jež se obvykle nese v přátelském duchu, kdy dítě ukáže svou složku, kam si průběžně během pololetí zakládá potřebné materiály neboli portfolio.

Přezkoušení ale může vypadat také úplně jinak – třeba jako čtyřhodinový blok písemek a ústních pohovorů, ve kterém učitelé pečlivě prověří žákovy znalosti. V tomto ohledu záleží na řediteli ZŠ, jaké podmínky pro přezkoušení stanoví.

Výhodou domácího vzdělávání je hlavně to, že tempo učení se přizpůsobí danému dítěti. Velká odpovědnost ale leží na samotném rodiči, který se o jeho vzdělání musí postarat.

Náhledové foto: Pixabay

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.