OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co je nemoc ALS

Jedním z nejhorších a nejobávanějších onemocnění současnosti je ALS, tedy amyotrofická laterální skleróza nazývaná také jako Lou Gehrigova choroba. Jedná se o bohužel velmi progresivně postupující agresivní onemocnění neurodegenerativního charakteru postihující mozek. Postupně dochází ke ztrátě mozkových motoneuronů, tedy buněk centrální nervové soustavy. Ta ovlivňuje vůlí svalstvo a jeho pohyb. Postupně je tudíž postižený člověk komplexně paralyzován. Mentální schopnosti jsou ale zachovány.

ALS a jeho podoby

Na otázku co je ALS již bylo částečně zodpovězeno, a tak je vhodné podívat se na základní tři podoby ALS. Jedná se o sporadickou, familiární a guamskou formu. Tou nejčastější je forma sporadická, při níž si jednoduše nemoc náhodně vybírá. Familiérní podoba nemoci spočívá v tom, že se již její forma vyskytovala v rodině. Jde tedy o genetickou podobu. Posledně jmenovaná guamská pochází od ostrova Guam, ve kterém v 50. letech 20. století ve větší míře propukla.

Příznaky ALS

ALS úplně v rané podobě je do jisté míry asymptomatickou nemocí. Nemoc ALS příznaky tudíž často nemá.  Charakteristická je pro ni především svalová slabost, a to hlavně v oblasti končetin. Postižené bývá později i dýchání a polykání. Co se týká samotného výskytu, pak ALS postihuje v průměru 2 pacienty z počtu 100 000 lidí. Typický je i individuální postup nemoci. Obecně je uváděno 2 až 4, 3 roku. Pouhých 25 % pacientů přežije s nemocí 5 let a jen 8 až 16 % 20 let. Dosud užívané léky jsou většinou určeny pro zmírnění obtíží souvisejících s chorobou.

Co způsobuje ALS

Výzkum této nemoci ještě není tak daleko, abychom věděli, co ji způsobuje. Mnohé studie hovoří o pesticidech, mnohdy se hovoří také o nejrůznějších chemických zbraních a podobně. Vědci se zkrátka ještě nebyli schopni shodnout na tom, v čem vlastně nemoc tkví a jaké jsou její spouštěče.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *