Autismus: Choroba mnoha podob, která se nedá léčit

Autismus 2

Termín autismus pochází z řeckého slova autos, které v překladu znamená sám. Jde o formativní duševní neschopnost, jejíž projevy zahrnují zhoršené schopnosti v sociální interakci a komunikaci, neobvyklé reakce na běžné podněty nebo opakované chování. Projevuje se zejména v prvním roce života a je klasifikována jako extrémní porucha autistického spektra.

Jak vnímat autismus?

Jde o vrozenou neurologickou nemoc, která je potvrzena na základě určitého chování. Zejména při rozpoznávání kognitivních funkcí pacienta a v důsledku toho i jeho chování. Ovlivněný jedinec nevnímá svět stejným způsobem jako zdraví jedinci, což pravidelně vede k tomu, že na běžné podněty a okolnosti reaguje neobvyklým způsobem.

Nemoc se projevuje již v raném dětství, nejčastěji kolem druhého roku života. Častěji postihuje chlapce a v ideálním případě by měla být odhalena do 36 měsíců věku. Je klasifikována jako PAS, která zahrnuje mimo jiné Aspergerův syndrom nebo dětskou dezintegrační poruchu.

Jak se autismus u lidí projevuje?

 •       nemají schopnost sociálního propojení a komunikace
 •       stereotyp a opakující se zájmy
 •       v menší či větší míře sociální odcizení
 •       přiklánějí k izolaci od společnosti
 •       vyjadřují svou náklonnost osobitým způsobem
 •       nezvládají empatii a schopnost vidět věci z pohledu jiných lidí
 •       je pro ně obtížné zvládat běžné mezilidské vztahy
 •       jsou přecitlivělí nebo málo citliví na dotek, zvuk a pohyb

Existuje více druhů autismu

Někdo rozpozná různé formy autismu na základě funkčnosti, a tedy i toho, jak kompetentní je daná osoba pro klasické fungování. Vysoce funkční autismus znamená, že se jedinec může v budoucnu lépe uplatnit v práci a může vést zcela typický život. Nízkofunkční autismus naopak odkazuje na poruchu s nižší úrovní zlepšení duševních schopností. Ať tak či onak, toto dělení je hluboce ošemetné, protože často není snadné rozpoznat mírné formy autismu od těch závažnějších forem.

Autismus
Foto: Pixabay

Podle univerzální klasifikace autismu lze rozpoznat různé formy autismu, a zejména:

 •       Dětský autismus
 •       Atypický autismus
 •       Rettův syndrom
 •       Aspergerův syndrom
 •       Dezintegrační pořádek

Léčba zatím není možná

Ti, co se narodí s autismem, se s ním potýkají celý život. Tato neurologická porucha se zatím bohužel nedá léčit. Jistě, některé projevy se dají mírnit správnou výchovou – ale mnozí rodiče své děti neakceptují a okolí k těmto osobám není zrovna přívětivé. A civilizace, která se nebrání ani okrádání starších a postižených lidí, ta tu byla vždycky. Lidé se nemění, i když doba ano…

Zdroje info: https://www.nzip.cz/clanek/678-autismus, https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd

Náhledové foto: Pixabay