Alzheimerova choroba je přenosná – dost možná i transfuzí. Je třeba se začít bát?

Starý

Alzheimerova choroba je přenosná – dost možná i transfuzí. Je třeba se začít bát? Alzheimerova choroba, dlouho vnímaná jako degenerativní onemocnění mozku spojené s postupujícím věkem, se nyní dostává do centra zájmu vědecké komunity z jiného důvodu – možného rizika přenosu. Nedávný výzkum na myších přinesl překvapivé zjištění, které může zcela změnit naše chápání této nemoci.

Přelomová studie o přenosnosti Alzheimerovy nemoci

Vědci zkoumali možnost šíření Alzheimerovy choroby mezi myšmi prostřednictvím krevní transfuze. Zjistili, že protein amyloid beta, klíčový v rozvoji Alzheimerovy choroby, může být přenášen krevním oběhem a způsobovat poškození mozkové tkáně. Tento objev naznačuje, že amyloid beta může mít infekční charakter, podobně jako priony – bílkoviny zodpovědné za jiné neurodegenerativní onemocnění. Ty přenášejí bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), známé také jako nemoc šílených krav. Za celým výzkumem stojí Weihng Song z University of British Columbia.

Foto: Pixabay

Kontroverze a protichůdné výsledky

Zajímavě, tato studie přímo odporuje dřívějšímu výzkumu profesora Edgrena, který sledoval 2,1 milionu dárců krve ve Švédsku a Dánsku. Jeho tým nenašel důkazy o zvýšeném riziku vzniku Alzheimerovy choroby u lidí, kteří přijali krev od dárců s touto nemocí. Tento rozpor vyvolává otázky o metodologii a délce sledování v obou studiích. Edgren však přiznal, že své subjekty sledoval „jen“ 25 let, což nemuselo k tomu, aby se nemoc rozvinula, stačit.

Pokud by se ovšem potvrdilo, že Alzheimerova choroba může být přenášena krevní transfuzí, mohlo by to mít významné dopady na lékařskou praxi. Významně by se zvýšila potřeba screeningových programů a bezpečnostních opatření při transfuzích.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/veda/nakazliva-prenosna-alzheimer.A150909_173552_veda_mla, https://www.nature.com/articles/nature15369, https://echo24.cz/a/HPf3n/zpravy-panorama-alzheimerova-choroba-se-muze-prenaset-z-cloveka-na-cloveka-vyzkum, https://www.theguardian.com/society/2024/jan/29/alzheimers-can-pass-between-humans-in-rare-medical-accidents-suggests-study

Náhledové foto: Pixabay

Každý by se chtěl cítit skvěle. I já. Snažím se o to a některé zajímavosti ohledně zdraví vám prozradím ve svých článcích.