Nový web by mohl pomoci s omezením šíření nepravdivých informací o covid-19

Informacemi o koronaviru jsou zahlcená veškerá média. Není dne, aby se neobjevila nová zpráva o šíření této extrémně nakažlivé nemoci. Dezinformace s ní spojené jsou stejně škodlivé jako covid-19 samotný. Vedou totiž nejčastěji k podceňování situace ve státě a k ignoraci vládních nařízení. Nový web, který právě vznikl, si vzal za úkol snížit míru zkreslení informací ve sdělovacích prostředcích.

Přece se říká, že v každém šprochu, pravdy trochu

Třeba si také říkáte, kdo se v tom má vyznat. Informací o novém koronaviru covid19, odborně označeném SARS-CoV-2, je všude v médiích plné. Konspirační teorie se šíří rychlostí blesku a není se pak možné se divit některým jedincům, že jim podlehnou a tvrdí, že koronavirus buď neexistuje, nebo za jeho šířením stojí temné síly, které chtějí ovládnout svět. Pokud se sami na vlastní oči nepřesvědčí o existenci pacientů na covidových jednotkách, kde leží v těžkém stavu napojení na kyslíkovou ventilaci, je pravděpodobné, že konspiračním teoriím budou takoví lidé nadále věřit.

Co je to infodemie

Ohledně šíření covid-19 můžeme hovořit o tzv. infodemii. Jedná se o nepřiměřeně velké množství informací v médiích, jež vede k jejich zkreslování. To pochopitelně znesnadňuje nalezení řešení daného problému. Už na počátku letošního roku označila Světová zdravotnická organizace (WHO) infodemii za významné ohrožení zdraví obyvatelstva. I proto vznikl nový web – Infomore.cz, který propojuje oblast počítačů, lékařství a žurnalistiky a který si vzal za cíl snížit míru infodemie ve vztahu ke covid-19.

Covid-19. Zdroj obrázku: Pixabay.com

Boj proti dezinformacím

Do projektu Infomore.cz se zapojily Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut biostatiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a společnost NEWTON Media. Nový web si vzal na starost odhalit neadekvátní práci novinářů s daty, neadekvátní volbu referenčních příkladů a srovnání či neznalost lékařské terminologie. Je určen hlavně pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost, kteří se koronavirové pandemii zejména věnují. Informace tam ale najdou všichni, kteří se o dané téma zajímají. K dispozici budou analýzy, příklady praxe nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.

Co se dezinformací o covidu-19 týká, chystá ministerstvo zdravotnictví mediální kampaň, a to od poloviny ledna do konce února následujícího roku.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zdraví je velmi důležité. Co mu prospívá a co ne? Některé zajímavé tipy se vám pokusím nabídnout.