Injekce krve mladých lidí nebo elektrické proudy mají zlepšit paměť

Špatná paměť

Lidský mozek je stále ještě velkou záhadou. Některé zdroje tvrdí, že paměť seniorů je možné vylepšit určitými metodami. Jednou z nich je injekce krve mladých lidí nebo stimulace mozku elektrickými proudy. Jakkoli zní tyto způsoby stimulace paměti podivně, něco pravdy na nich může být. Je ale stále ještě zapotřebí dalšího výzkumu, aby mohlo být toto tvrzení ověřeno. Je ale nutno brát život takový, jaký je. A tedy, že stárnutí se bohužel nevyhneme.

Stárnutí mozku = horší paměť

Faktem je, že lidé mezi padesátým a šedesátým rokem začínají zaznamenávat závažnější problémy s pamětí. Před asi deseti lety byl proveden výzkum, v rámci kterého byla krev mladých myší injekčně vpravena do těla starých myší. U těch starých pak mělo dojít ke zlepšení paměti. Stejným způsobem by měla fungovat mozkomíšní tekutina, která byla zavedena do mozku starých myší. V rámci těchto provedených studií byly odhaleny specifické molekuly v krvi i míšní tekutině. Právě ony jsou zodpovědné za zlepšení paměti. Tato zjištění by mohla vést k vývoji nových léků zabraňujících ztrátě paměti.

Paměť

Foto: Pixabay

Enzym Tet2

Právě tento enzym v průběhu stárnutí snižuje své množství. A právě on je zodpovědný za pokles duševních schopností ve stáří. Ukázalo se, že injekce mladé krve do staršího organismu vede ke zvýšení hladiny enzymu Tet2. Dochází tak k regeneraci mozku a ke zvýšení jeho schopnosti učit a zlepšení paměti.

Elektrické proudy pro zlepšení paměti

Stimulace mozku elektrickými proudy přinesla spíše smíšené výsledky, některé byly pozitivní, jiné ne. V rámci studií se zkoumala krátkodobá i dlouhodobá paměť. Mozek byl vystaven elektrickým proudům po dobu 20 minut denně po čtyři po sobě jdoucí dny. Tato terapie je zcela bezbolestná a neinvazivní. Ukázalo se, že došlo ke zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti po dobu alespoň jednoho měsíce. V současné době ale není jasné, zda tento způsob zlepšování paměti nemá nějaké nežádoucí účinky.

Zdroje info:

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/can-these-approaches-really-improve-memory

https://www.stoplusjednicka.cz/injekce-krve-mladych-mohou-dobit-stare-unavene-mozky

https://www.scientificamerican.com/article/fountain-of-youth-young-blood-infusions-ldquo-rejuvenate-rdquo-old-mice/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513253/

Foto: Pixabay