Nemoc z povolání

Co je nemoc z povolání

Nemoc z povolání je poměrně frekventovaným tématem k diskuzi. Není se čemu divit, jelikož souvisí s výkonem konkrétního povolání a logicky také s případným odškodněním. O tomto faktu hovoří pochopitelně i zákonná norma, a to konkrétně § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Podívat se lze i na výčet nejrůznějších chorob, které vyplývají z výkonu konkrétního zaměstnání. Nabízí je v přesném znění příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb. My se v následujících řádcích zaměříme na nemoc z povolání, a to z komplexního pohledu.

Typický charakter nemoci z povolání

U nemoci z povolání zaznamenáváme jejích typický charakter. Může být buď dočasný, anebo chronický. U prvně jmenované podoby nemoci z povolání je možné, že dojde při snížení pracovního výkonu k jejímu ustoupení. Naopak v druhém případě je třeba pomýšlet na to, zdali se ještě stále i přes maximální zdravotní vypětí vyplatí zůstat u daného zaměstnavatele. Jednat se může o nejrůznější vleklé obtíže, mezi které patří třeba choroby karpálního tunelu anebo neurologické obtíže. Zapomenout nelze ani na práci s chemickými látkami.

Stanovení nemoci z povolání

Nemoc z povolání mohou stanovit pouze příslušná zařízení, která jsou akreditována Ministerstvem zdravotnictví. Důležitý je pochopitelně přesný posudek, který je vypracován daným lékařem. Na jeho základě je pak stanoveno, zdali se jedná o nemoc z povolání, anebo nikoliv. Mnohá onemocnění se pouze takto tváří a někteří lidé jich zneužívají.

Profesionální deformace

Mnohdy se hovoří i o profesionální deformaci. Ta vzniká z jednostranného uplatňování konkrétních pracovních návyků. Je tedy zapotřebí myslet na to, že byste si neměli přenášet zvyky z povolání do občanského života. V tomto případě se hovoří právě o profesionální deformaci. Typický může být u jakýchkoli pracovníků typu armády, vzdělávání a podobně.

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *