Adrenalinové sporty: kdy riskovat a kdy zase dávat pozor

Sporty

Co se týče adrenalinových sportů, lze člověka rozdělit do tří skupin. Na ty, kteří jsou raději v pozoru, nebezpečí se vyhýbají, a vycházení ze své komfortní zóny je pro ně sprostým slovem. Dále na ty, kteří si sem tam nějaký ten adrenalin rádi užijí, ale pokud možno uvnitř hranicí zdravého rozumu. Bezpečný adrenalin – ano, ten, ve kterém jde o život – ani náhodou. No a v neposlední řadě jsou jedinci, kteří adrenalin potřebují k životu jako ryba vodu, po nebezpečí touží a jejich každodenní aktivitou je hledání stále nových způsobů vzrušení a adrenalinových zážitků.

V tomto článku se budeme zabývat třetí skupinou lidí, konkrétně jejich koníčkem – adrenalinovými sporty – a podíváme se, co je na nich tak vzrušujícího a čím tyto lidi tak přitahují. Nezapomeneme zmínit tenkou hranici mezi vyzkoušením adrenalinu a hazardem se životem a zdůrazníme, jak k adrenalinovým sportům přistupovat, ať už jsme začátečníci nebo pokročilí.

Co adrenalinové sporty vlastně jsou?

Adrenalinové sporty jsou založeny na aktivitách, které přinášejí vysokou míru vzrušení, výzvy a často i nebezpečí. Zahrnují širokou škálu adrenalinových zážitků a aktivit, od extrémních sportů jako skydiving a base jumping po rychlostní sporty jako je downhill biking a freeride lyžování. Tyto adrenalinové sporty často přinášejí nesčetný počet rizik a člověk, který se do takového rizika rozhodne jít, by rozhodně neměl podcenit přípravu, jak fyzickou tak i psychickou, a přecenit svou fyzickou kondici, která je u těchto sportů nezbytná.

Základní otázkou, která u dobrodružného turismu vyplývá na povrch zejména u těch z nás, kteří si váží svého bezpečí a komfortní zóny a s údivem hledí na milovníky vzrušení je, co je na těch životu nebezpečných adrenalinových sportech tak lákavého?

Adrenalinové sporty lze vysvětlit dvěma pohledy – co se při nich děje v našich tělech, a co se naopak děje v našich myslích.

Při adrenalinových sportech pracuje celé naše tělo na plné obrátky a je ve stavu “nebezpečí”. Uvolňují se hormony adrenalin a noradrenalin, které se doplňují a v lidském těle způsobují zvýšení tlaku, zrychlení tepu a příliv energie a bdělosti.

Psychologie extrémních sportů

Co se týče psychologické stránky, lidé, kteří jsou přitahováni k adrenalinovým sportům, často vykazují rysy jako hledání vzrušení, odolnost vůči stresu a touha po překonávání osobních a fyzických limitů. Tento typ osobnosti může být spojován s „sensation seeking“ teorií, která popisuje tendenci hledání nových, komplexních a intenzivních pocitů a zážitků, a ochotu podstoupit fyzické, sociální, právní a finanční riziko pro zážitek z těchto aktivit.

Seznam adrenalinových sportů v České republice

V České republice mají milovníci extrémních sportů na výběr ze široké škály adrenalinových sportů. Zde je pár z nich:

Sport Popis Lokality
Paragliding Klouzavý let padákem Beskydy, Český ráj
Rafting Sjezd divoké vody na raftu řeka Vltava, České Švýcarsko
Downhill biking Sjezd na horských kolech Špindlerův Mlýn, Rokytnice nad Jizerou
Skydiving Seskok s padákem z letadla Prostějov, Klatovy
Bungee jumping Skok na pružném laně Chomutov, Znojmo
Freeride lyžování Lyžování mimo upravené sjezdovky Krkonoše, Jeseníky

Klíčové je umět se správně rozhodnout

Spojení mezi adrenalinovými sporty a hazardem nebo gamblováním je překvapivě úzké, hlavně co se týče psychologických a behaviorálních aspektů riskování a rozhodování. Oba tyto typy aktivit se opírají o vzrušení z nejistoty a potenciálního zisku, ať už jde o finanční odměnu nebo pocit dosažení a překonání. V obou případech jsou účastníci vystaveni situacím, kde musí vážit rizika a rozhodovat se pod tlakem.

Tak jako v hazardních hrách, i v adrenalinových sportech se jedinci musí rozhodnout, zda jsou ochotni přijmout riziko spojené s potenciálními důsledky svých činů. Dopad hazardu často bývá tak prudký právě kvůli nerozvážnosti a vize adrenalinu a dobrodružství. Česká i slovenská kasina každý den vítají tisíce hráčů, kteří sázejí na štěstí a slovo riziko jim není cizí. Online kasina sice často nabízejí peniaze zadarmo a hráčům je nabízen 5€ bonus za registraciu zadarmo, aby měli šanci okusit svět hazardu bez počátečních vlastních ztrát, doporučení hrát pokud možno s rozumem a s promyšleným plánem nebude nikdy dost.

Adrenalinové sporty vyžadují schopnost rychle a efektivně se rozhodovat v extrémních situacích. Rozhodování pod tlakem v těchto sportech často zahrnuje rychlé vyhodnocení situace a rizik, analýzu možností, identifikace nebezpečí a poté provedení akce.

Láska k vzrušení může ovlivnit rozhodování tím, že nerealisticky posunuje vnímání rizika a odměny. Lidé, kteří mají vysokou potřebu po vzrušení, mohou být více ochotní riskovat, což může vést k odvážnějším, ale někdy i méně promyšleným rozhodnutím. Pozitivně, tato tendence může vést k inovacím a překonávání hranic, ale také je důležité učit se, jak správně vyvážit touhu po vzrušení s rozumným hodnocením situace.

Mentální a fyzická příprava

Mentální a fyzická příprava jsou stavebními pilíři úspěchu v jakémkoliv adrenalinovém extrémním sportu. Hrají rozhodující roli v jedincově schopnosti čelit výzvám a nátlaku těchto sportů.

Mentální příprava Foto: Pixels

Mentální příprava

Mentální příprava je kolikrát mnohonásobně náročnější než příprava fyzická. Jedinci, kteří se pouštějí do takových životu nebezpečných aktivit a sportů, se musí vyznačovat neskutečnou psychickou odolností, která snese břemeno rizika, ztráty, dobrodružství, vzrušení, bolesti, nadšení a strachu.

Důležité je stanovení realistických a dosažitelných cílů, což pomáhá udržet si motivaci a dát jasný směr tréninku a vývoje. Dále by se měl člověk naučit technikám zvládání stresu a vnitřního strachu. Nesmí chybět ani sebereflexe, která jedinci pomáhá identifikovat slabiny a oblasti, ve kterých se může zlepšovat.

Skvělým příkladem důležitosti mentální přípravy je jeden z nejlepších českých MMA zápasníků, Jiří Procházka, který na psychickou přípravu klade velký důraz. Jedním ze zajímavých aspektů jeho přípravy je jeho používání meditace a mentálních technik k dosažení „bojového zen“, což je stav, ve kterém je maximálně soustředěn a přitom uvolněn.

Procházka věří v sílu mentální přípravy ve sportu stejně, jako v důležitost fyzické kondice. Jedním z jeho klíčových triků pro psychickou přípravu je praxe, kterou nazývá „samurajská cesta“ nebo „bushidó“. Tento přístup je inspirován filozofií a životním stylem samurajů, kde disciplína, čest, odvaha a meditace hrají zásadní roli. Procházka zahrnuje do své rutiny meditaci, která mu pomáhá udržet klidnou mysl, zvýšit soustředění a zbavit se zbytečného stresu před zápasem.

Fyzická příprava

Aspekty fyzické přípravy lze rozdělit do těchto pár bodů: 

1. Kondiční Trénink:

Rozvoj celkové tělesné kondice prostřednictvím kardiovaskulárního tréninku, silového tréninku a cvičení pro zvýšení flexibility a mobility.

2. Trénink dovedností:

Praktické tréninky zaměřené na techniky a dovednosti specifické pro daný sport, jako je ovládání padáku v paraglidingu nebo techniky sjezdu v lyžování.

3. Simulace a adaptace:

Vystavování těla podmínkám podobným reálným zážitkům v adrenalinových sportech, jako jsou výškové tréninky pro sportovce vysokohorských disciplín, pomáhá tělu adaptovat se a zvyšuje jeho odolnost.

4. Regenerace a prevence zranění:

Začlenění dostatečného odpočinku, regeneračních technik a prevence zranění do tréninkového plánu.

5. Výživa a hydratace:

U extrémních sportů je stejně důležitá i správná výživa a hydratace jsou zásadní pro udržení energie, výkonnosti a celkového zdraví.

Adrenalin s rozumem

V kontextu adrenalinových sportů je klíčovým prvkem nalezení rovnováhy mezi touhou po riskování a nezbytnou opatrností. Ačkoliv adrenalinové sporty přinášejí neopakovatelný pocit svobody a vzrušení, je důležité nezapomínat na bezpečnost a rozvahu.

Důležitost udržení „chladné hlavy“ při provozování adrenalinových sportů nemůže být podceňována. Schopnost zachovat klidnou mysl, dokonce i v nejintenzivnějších a nejnebezpečnějších momentech, je základem pro bezpečné a zodpovědné vychutnání si těchto aktivit. To vyžaduje nejen fyzickou, ale i mentální přípravu, hluboké pochopení vlastních limitů a respektování přírodních i umělých hranic.

V konečném důsledku, adrenalinové sporty nabízejí jedinečnou příležitost pro osobní růst, sebepřekonání a prohloubení pochopení vlastních psychologických a fyzických kapacit. Přestože hledání vzrušení může někdy vést k riskantním rozhodnutím, s správným přístupem a respektem k bezpečnostním opatřením mohou adrenalinové sporty poskytnout nezapomenutelné zážitky, aniž by bylo nutné neúměrně riskovat. V tomto duchu je třeba přistupovat k adrenalinovým sportům s otevřenou myslí, ale také s uvědoměním si, že odvaha a rozvaha by měly jít ruku v ruce.

Náhledové foto: Pixels

Zajímá mě vše okolo zdraví. O své zkušenosti z této oblasti se rád podělím.