Vady zraku

Zrak

Počet Čechů s oční vadou každoročně roste. Špatně vidí každý třetí!

Podle výsledků průzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky má problémy se zrakem zhruba 10 % osob. Každý třetí…