Jak poznat neštovice

neštovice

Základní příznaky neštovic

Říká se, že neštovice je výborné překonat v mladším věku. Tento fakt je opravdu brán v potaz, jelikož děti snášejí nákazu planými…