ADHD může zvyšovat riziko srdečních chorob, tvrdí vědci

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je onemocnění poruchy pozornosti s hyperkativitou. Někdy se uvádí též jako HKP tedy hyperkinetická porucha. Jedná se o dědičný syndrom, který spousta lidí znevažuje. Podle nich nic jako ADHD neexistuje a postižené děti jsou pouze zlobivé. Nicméně ADHD je považováno za onemocnění, které se projevuje nepozorností, neposedností, impulzívností a nesoustředěností. A pacienty rozhodně nejsou pouze děti, ale i dospělí.

ADHD u dospělých

Poruchu pozornosti se u dospělých vyskytuje už v dětském věku. V dospělosti se projevuje trochu jinak, protože dospělý člověk už umí do určité míry své chování ovládat. Někteří více, někteří méně. Podle výzkumů se porucha objevuje častěji u chlapců a postiženo je 3 až 5 % školních dětí. U dospělých se ADHD projevuje jako vnitřní neklid, potíže se nesoustředěním, zapomínání, emoční labilita, střídání nálad a zkratkovité jednání.

Láska

Foto: Pixabay

ADHD a kardiovaskulární choroby

Vědci na harvardské univerzitě se snažili odhalit spojení mezi ADHD a výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Ukázalo se, že lidé, u nichž byla diagnostikována porucha pozornosti, měli vyšší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění, než lidé bez této poruchy. V letech 2001 až 2013 bylo pozorováno asi 5,4 milionů lidí, kteří se narodili v letech 1941 až 1983. Tyto lidé na začátku studie neprojevovali žádné známky kardiovaskulárních onemocnění. Sledování osob probíhalo téměř 12 let.

Poznatky vědců

Mezi sledovanými osobami byli lidé, kterým byla diagnostikována porucha pozornosti, ale také ti, kteří byli z tohoto hlediska zdraví. U osob s ADHD se v 38 % projevilo v rámci sledovaných 12 let nějaké onemocnění spojené s kardiovaskulárním systémem. U lidí bez ADHD onemocnělo se srdcem asi jen 24 % lidí. To by mohlo naznačovat, že lidé s ADHD patří mezi ty, u kterých by mohla být pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění zvýšená.

Zdroje info:

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/attention-deficit-disorder-linked-to-higher-heart-disease-risk

https://pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/01/04.pdf

https://www.mojezdravi.cz/nemoci/adhd-1881.html

Foto: Pixabay