Hlídejte své děti před novou epidemií! Je tu velký rozmach nikotinových sáčků

Nikotinové sáčka

Nikotinové sáčky mohou pomoci dospělým, kteří se snaží přestat kouřit, ale nemají místo v rukou dětí. Instruktoři a odborníci varují před žvýkáním nikotinových sáčků. Skončily jako designový drift mezi žáky základních škol. Mohou však rychle a skutečně vážně poškodit organismus vašich dětí, nehledě na to, že děti mohou umřít.

Jak poznáte nikotinové sáčky a o co vlastně jde

V ústech jsou nenápadné, mají rozmanité chutě, nečadí se od nich a nepropůjčují zubům žlutý nádech. Mluvíme o menších bílých sáčcích, které neobsahují tabák, ale obsahují nikotin. Krabičky nikotinových sáčků, které mají nejčastěji kruhový tvar, jsou tvarované jako hokejové puky nebo jsou na nich obrázky připomínající graffiti. Sáčky se mění ve vylepšené a vystupňované podobě v závislosti na tom, kolik nikotinu obsahují. Jsou dostupné v kamenných obchodech a běžně na internetu. Ceny zpravidla začínají na více než sto korunách.

Pro ilustraci, jeden e-shop nabízí 20 balení mentol-eukalyptus enhance za 104 koruny. V expanzi zákazníci za tuto cenu získají další balení zdarma. Na rozdíl od žvýkacího tabáku je v sáčcích pouze jediná složka – nikotin. Může se jednat o tabákový alkaloid a drogy, které lze v rámci České republiky legálně užívat od 18 let.

Klient si balíček vloží pod horní nebo dolní ret nebo jej rozkouše. Nejčastěji se vylučuje v ústech po dobu 15 až 30 minut. Jeho účinky poznáte podle mírného pocitu chvění. Po odeznění chvění je třeba jej zlikvidovat jako odpad nebo si jej nechat pro další použití. Prodejci předsunují sáčky jako volitelný prostředek k cigaretám pro dospělé, kteří potřebují přestat kouřit. Vzhledem k jejich taktní povaze, barevnému balení, příchutím a dostupnosti se tato forma nikotinu dostala do rukou i dětem. A to i na základních školách, kde se o lécích v této podobě začíná mluvit ve velkém.

Nezapomeňte na výrobce, ti záměrně cílí na děti. Proto jsou v nikotinových sáčcích cukrové vaty

Mezi dětmi jsou nikotinové sáčky zvláštností. Odborníci se shodují, že se obvykle jedná o nebezpečný úlet, který však ještě nedosáhl svého vrcholu. Nikotinové sáčky jsou mimořádně elegantní, protože děti přitahuje barva a půdorys balení a sortiment příchutí. Děti si s nimi připadají jako dospělí a machrují. Po použití nejsou cítit po cigaretách, skromné kapsičky, které se nežvýkají, jsou v ústech sotva patrné, takže pedagog nemá moc šancí si jich všimnout.

Ať tak či onak, nikotinové sáčky jsou pro děti mimořádně nebezpečné vzhledem k pravděpodobnosti rychlého návyku. Odborník specializující se na návyky je stejného názoru. Předpokládáme, že nikotinové sáčky budou u dětí a mládeže mimořádně známé a oblíbené. Obvykle je to proto, že tyto předměty jsou baleny v atraktivních balíčcích a jsou dostupné v mnoha příchutích, z nichž mnohé jsou určeny dětem. Pro ilustraci, vylepšená cukrová vata, žvýkačka, pralinka a tak dále. Nikotinové sáčky by měly být ihned usměrňovány zákonem.

Dítě

Foto: Pixabay

Jestliže dítě nikotinový sáček spolkne, hrozí mu otrava a smrt

Nikotin působí na lidské tělo jako škodlivina. Jeho dopady jsou u dětí odlišné než u dospělých. Například může nenávratně poškodit vývojový růst mozku, protože nikotin je i trochu neurotoxický. Kromě toho si rychleji vytvářejí fyzickou závislost. Dalším skrytým nebezpečím sáčků je, že obsahují daleko vyšší koncentraci nikotinu než jiné tabákové výrobky. Ať je to jakkoli, na trhu jsou k dispozici varianty s mnohonásobně vyšším obsahem, například až 50 mg nikotinu v sáčku.

Pro srovnání, nejrozšířenější nikotinová žvýkačka používaná ke snížení chuti na cigaretu při odvykání (a snaze o vytrvalý růst) obsahuje 4 mg nikotinu. S vyššími koncentracemi se zvyšuje pravděpodobnost otravy, což může vést k mdlobám nebo úmrtí. K předávkování může dojít v případě, že dítě rozžvýká několik sáčků najednou nebo sáčky náhodně spolkne. V takovém případě může dítě skončit opojené nikotinem.

U dospělého člověka a u dítěte, které má jinou váhu, působí tato dávka nikotinu nečekaným způsobem. Smrtelná míra nikotinu je prý 30 až 60 mg. Pokud se tedy na území České republiky prodávají balení obsahující až 50 mg nikotinu, skutečně jeden kus hypoteticky stačí ke způsobení smrtelných následků. Výrobci by proto měli být hnáti k zodpovědnosti!

Jak poznat, že je vaše dítě předávkované

  • Bušení srdce
  • Úzkost
  • Bolest hlavy
  • Roztěkanost
  • Zvracení
  • Průjem
  • Nevolnost od žaludku
  • Zvýšené slinění v ústech
  • Útlum až porucha vědomí

A musíme upozornit i na další velké riziko při používání těchto sáčků. Děti je subjektivně vnímají jako méně nebezpečné než jiné tabákové výrobky. V řadě případů každopádně sáčky obsahují mnohem větší množství nikotinu, než je obsaženo ve standardní cigaretě, což dětský klient pravděpodobně neví.

Hledejte první stopy v odpadkovém koši

Faktické informace o využívání nikotinových sáčků mezi dětmi a mládeží v České republice však nejsou k dispozici. Každopádně adiktologové a odborníci na drogy jejich rozšíření potvrzují. Zvláště po tom, co provedli protidrogovou prevenci! Nikotinové sáčky se stávají novým stylem, o který je třeba se postarat už od prvotních náznaků nebezpečného chování. S tímto problémem se odborníci setkávají nikoli jako dříve v rámci dialogů se studenty a studentkami. V rámci nastavení tématu užívání návykových látek v rámci společného programu zásadní prevence komunikovali i s pedagogy. Ti uvedli, že na tento problém neustále narážejí!

Instruktoři uvádějí, že si všímají studentů, kteří v kurzu žvýkají sáček, který mají vložený pod rtem, ale navíc objevují zbylé nikotinové sáčky, a to jak v koši, tak mimo ně. Jednou ze škol, kde byla převaha nikotinových balíčků ošetřena, je Masarykova základní škola v Klánovicích. Je to pro ně novinka, která tu v poslední době nikdy nebyla. V době žní si pedagožka o nich náhodou něco nastudovala na Facebooku a zjistila, že v rámci devátého ročníku v té době měli středně vysoký počet omluvených žáků z důvodu nemoci. Protože žaludeční nevolnost je vedle vyměšování jedním z vedlejších účinků využívání nikotinových sáčků. A tak je napadlo, že si zřejmě na sáčky mezi žáky budou muset dávat pozor.

Všímavost učitele může často zachránit životy

Pedagožka se podívala, jak balíčky vypadají, v jakých svazcích se prodávají, a spolu s kolegy si začala všímat, zda je uvidí v koších na odpad. Jeden žák deváté třídy se nechal chytit s balíčky, tak to s ním a jeho otcem vyšetřili. Zdá se, že se problém na chvíli zastavil, protože už neonemocněl. Navíc od té doby nezaznamenali žádnou epizodu nálezu sáčků uvnitř odpadků nebo nějakého neobvyklého chování dětí. Také už nejsou žádné omluvenky za nevolnost. Myslí si, že pokud jde o jejich školu, nikotinové sáčky nepředstavují obrovský problém.

Je to pravděpodobně od doby, kdy problém začali brát na vědomí a dali jasně najevo, že to nemůže být správná cesta. Studenti tomu pravděpodobně začali věnovat větší pozornost. Dokonce pochopili, že i elektronické cigarety jsou nebezpečné kvůli nikotinu. Jsou rozšířené mimo jiné i proto, že při jejich používání dochází k uvolnění vůně. Existují i varianty, které jsou výjimečně kouřové, ale náplň neobsahuje nikotin. Dětem se to líbilo. Zvláště minulý rok se jednalo o velmi rozšířený problém. Nyní už je naštěstí po všem.

Promluvte si se svými ratolestmi a přidejte jim aktivity

Navrhujeme, aby si opatrovníci s dětmi o nikotinových sáčcích povídali na rovinu. A hlavně v případě, že je dítě již zažilo, a ví, jak to vypadá ve škole a mezi kamarády. Rozhovor by měl být veden ve sdružení a v prostředí důvěry. Zákazy, oslovování a ‚utahování šroubů‘ nefungují jako prevence a u několika lidí mohou vyvolat zpětný ráz. Rodiče by měli svým dětem vylíčit konkrétní nebezpečí nikotinových sáčků a rizika jejich používání.

Rodič by měl navíc v dítěti posilovat pozitivní zdravé návyky – například sport, důležitá relaxační cvičení, kontakty s kamarády. Kromě toho by měl projevovat uznání a opravdovou rodičovskou lásku a zájem.

A co takhle zavést a podpořit prevenci na školách

Školy by se měly pokusit nastínit okolnosti a předvídat nebezpečí prostřednictvím preventistů. Nejčastěji se jedná o školní metodiky prevencí nebo metodiky předvídání z pedagogicko-psychologického střediska nebo externí učitele ze sdružení, která poskytují programy předcházení. Preventisté hovoří se studenty o nebezpečích spojených s manipulací s návykovými látkami a plánují pro ně programy zaměřené na předcházení manipulaci s návykovými látkami, přičemž je poučují o trestní odpovědnosti.

V případě, že se objeví nový styl, měl by se preventista pokusit zjistit, zda se již ve škole objevil a jak je rozšířený. Pracovníci Prev-Centra například se studenty rovnou zkoumají nejen nebezpečí, ale i důvody užívání návykových látek. Jemně je vedou k tomu, aby se nasměrovali proti užívání návykových látek a aby byli schopni čelit tlaku vrstevníků a společnosti. Studenty také seznamují s rizikem předávkování v souvislosti s nikotinovými sáčky.

Úřad pro vzdělávání a vědu již připravil ke schválení výzvu na cvičení v oblasti nezbytné prevence nebezpečného chování. A také u rozvoje duševního zdraví, která může poskytnout 40 milionů korun z rozpočtu na přípravu instruktorů a preventivní programy pro studenty. Podpora je určena pro pedagogicko-psychologické poradny, sdružení poskytující anticipační programy a kraje. Kvůli žvýkacím sáčkům chystá ÚIV úpravu metodických pravidel o tabákových výrobcích pro školy, a to za účasti Kliniky adiktologie.

Preventivní programy budou šité na míru, ale nutná je i pomoc rodičů

Technika bude modernizována tak, aby odrážela moderní vzorce využití tabáku a nikotinových sáčků, a přepracována bude i související legislativa. Školy si mohou zvolit, zda budou k používání nikotinových sáčků přistupovat stejně jako k tabákovým výrobkům, tj. zda je zakážou ve školním řádu, jehož porušení může mít za následek výchovná opatření. Ať je to jakkoli, učitelé by měli s dětmi mluvit o tom, že nikotinové sáčky ve škole škodí. A vysvětlit jim, že i když sáček vypadá příjemně a chutná skvěle, jeho používání je pro ně nebezpečné a může vést k problémům se zdravím a k předčasným návykům.

Školní metodici předvídání nebo školní analytici se mohou pokusit o krátkou mediaci se studenty, kteří používají sáčky, objasnit jim nebezpečí užívání sáčků a navrhnout jim odbornou pomoc v případě, že by se stali závislými. Školy by měly poučit opatrovníky o nebezpečích spojených s nikotinovými sáčky. Bez jejich účasti je životaschopnost prevence ve školách nižší.

Zdroje info: irozhlas.cz, blesk.cz, https://hygiena.szu.cz/pdfs/hyg/2021/04/05.pdf, Bishop, E., East, N., Bozhilova, S., Santopietro, S., Smart, D., Taylor, M., Meredith, S., Baxter, A., Breheny, D., Thorne, D., & Gaca, M. (2020). An approach for the extract generation and toxicological assessment of tobacco-free ‘modern’ oral nicotine pouches. 

Náhledové foto: Pixabay