Jan Vobora

Moderátor Jan Vobora pěkně přibral !!!

Co Váš životní styl, jak se udržujete? Abych pravdu řekl, tak vůbec teď nemám kvůli práci moc času.